เลือกตั้งและการเมือง

‘เรืองไกร’ ร้องสอบ ม.162 ‘รัฐบาลเศรษฐา’ แถลงนโยบาย ไม่แจงที่มารายได้ ขัด รธน.หรือไม่

โดย nicharee_m

19 ก.ย. 2566

150 views

‘เรืองไกร’ ร้องผู้ตรวจการฯ สอบ นรม. แถลงนโยบายรัฐบาลขัด รธน. ม.162 หรือไม่

เมื่อเช้าวันที่ 19 ก.ย. 2566 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ในบ่ายวันนี้ ประมาณ 14.30 น.ตนจะไปที่ศูนย์ราชการ อาคาร B เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการแถลงนโยบาลรัฐบาลต่อรัฐสภา ว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ซึ่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาโดยไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบายนั้น จะมีผลทำให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลถือเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 162  หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า มาตรา 162 บัญญัติบังคับเงื่อนไขในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ไว้ 4 ส่วน คือ

- ต้องสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ

- ต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ

- ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

- ต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย  

นายเรืองไกร กล่าวว่า จากเอกสารมติ ครม. , วาระประชุมรัฐสภา เห็นได้ว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อ้างถึงรัฐธรรมนูญ มาตรา 162 ไว้ชัดเจน แต่กลับแถลงนโยบายโดยระบุเฉพาะเรื่องหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ เท่านั้น โดยไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย ให้ครบถ้วนตามความในมาตรา 162 ไว้แต่อย่างใด

นายเรืองไกร กล่าวว่า เรื่องอย่างนี้ สส.พรรคเพื่อไทย ย่อมรู้อยู่แล้ว เพราะเคยยื่นญัตติอภิปราย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาก่อนแล้ว โดยกล่าวหาว่า นายกฯ ประยุทธ์ แถลงนโยบายโดยไม่มีการชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายในการดำเนินนโยบาย เช่นกัน

นายเรืองไกร กล่าวว่า การแถลงนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.162 จึงอาจทำให้การทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ไม่ชอบ และขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 5 และมาตรา 161 และยังเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลเพราะเสียสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวด้วย เรื่องนี้ ตนจึงจะใช้สิทธิตามกฎหมายไปยื่นหนังสือร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบและยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อไป


คุณอาจสนใจ

Related News