เลือกตั้งและการเมือง

ศาล รธน.ขยายเวลาเพิ่ม 30 วัน ‘พิธา-ก้าวไกล’ แก้ข้อกล่าวหา คดีล้มล้างการปกครอง

โดย chutikan_o

16 ส.ค. 2566

124 views

ศาล รธน. อนุญาต ‘พิธา - ก้าวไกล’ ขยายเวลาเพิ่ม 30 วัน แก้ข้อกล่าวหา ปมชงยกเลิก ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่

วันนี้ (16 ส.ค. 2566) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร ทนายความอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ว่า การกระทำของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 1) และพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้องที่ 2) ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ...) พ.ศ... เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

คดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องของผู้ถูกร้องทั้งสอง ลงวันที่ 15 ส.ค. 2566 ขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาครั้งที่ 2 ออกไปอีก 30 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดขยายระยะเวลาครั้งแรกแล้ว มีคำสั่งอนุญาตตามคำขอ

คุณอาจสนใจ

Related News