เลือกตั้งและการเมือง

ผู้สมัคร สส.ชาติพัฒนากล้า ชี้ ‘ก้าวไกล’ อาจชวดผู้นำฝ่ายค้าน เพราะ ‘หมออ๋อง’ นั่งรองประธานสภาฯ

โดย JitrarutP

4 ส.ค. 2566

390 views

ผู้สมัคร สส.ชาติพัฒนากล้า กางข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 ชี้ “พรรคก้าวไกล” อาจไม่ได้เป็น “ผู้นำฝ่ายค้าน” เพราะ “หมออ๋อง” เป็นรองประธานสภาฯ และ “พิธา” ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ แนะตัดสินใจดีๆ พร้อมติดแฮชแท็ก #มันจบแล้วครับนาย

นายแสนยากรณ์ สิงห์วีรธรรม อดีตผู้สมัคร สส.กทม.เขต 7 พรรคชาติพัฒนากล้า โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมงัดรัฐธรรมนูญปี 2560 ในมาตรา 106 โดยชี้ว่า พรรคก้าวไกล อาจไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้าน เนื่องจาก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ ขณะที่ หมออ๋อง - ปดิพัทธ์ สันติภาดา ก็เป็นรองประธานสภาฯ

โดยระบุข้อความว่า “ก้าวไกล จะไม่ได้เป็นนายกฯ แล้ว ก็จะไม่ได้ “ผู้นำฝ่ายค้าน” ด้วย เพราะเป็นพรรคที่มีรองประธานสภา คุณพิธาก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ งานนี้ตัดสินใจกันดีๆ ครับ #มันจบแล้วครับนาย”

ซึ่งในรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 106 ระบุว่า ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และสมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก

ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากตำแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมีเหตุตามมาตรา 118 (1) (2) (3) หรือ (4) ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง
คุณอาจสนใจ

Related News