เลือกตั้งและการเมือง

‘สนธิญา’ ยื่น กกต. ยุบเพื่อไทย ‘อุ๊งอิ๊ง’ บินหา ‘ทักษิณ’

โดย attayuth_b

26 พ.ค. 2566

53 views

วันนี้ (26 พ.ค.) นายสนธิญา สวัสดี อดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยพฤติกรรมของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 45 อันเป็นเหตุให้พรรคเพื่อไทยถูกยุบพรรคตามมาตรา 92 (3) หรือไม่

โดยนายสนธิญาระบุว่า การที่ น.ส.แพทองธาร ซึ่งมีตำแหน่งทางการเมืองในพรรคเพื่อไทย เปิดเผย สู่สาธารณะว่า เดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นบิดาที่ต่างประเทศนั้น เกรงว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ขัดกับผลประโยชน์ หรือส่งเสริมให้เกิดความวุ่นวายขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 45

โดยตามปกติ หาก น.ส.แพทองธาร ไม่มีตำแหน่งใดๆในพรรคเพื่อไทยการไปเยี่ยมบิดามารดาในต่างประเทศถือว่าเป็นเรื่องปกติและสามารถพึงกระทำได้ แต่การที่ น.ส.แพทองธาร ไปเยี่ยมนายทักษิณที่ต่างประเทศและมีการโพสต์ลงสู่สาธารณะนั้น เกรงว่าไม่เหมาะสมและอาจจะขัดต่อกฎหมายดังกล่าว เว้นแต่ น.ส.แพรทองธาร เดินทางไปเยี่ยมบิดาเป็นการส่วนตัวและไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ก็ย่อมไม่ผิดใด ๆ

จึงนำเรื่องดังกล่าวมายื่นให้ทาง กกต. วินิจฉัย ซึ่งหาก กกต. เห็นว่ามีความผิดจริงตามมาตรา 45 ก็ขอให้ กกต. ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งให้ยุบพรรคเพื่อไทย ตามมาตรา 92 (3) ต่อไป

สำหรับความในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 45 บัญญัติว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองกระทําการ หรือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทําการอันเป็นการทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ

คุณอาจสนใจ

Related News