เลือกตั้งและการเมือง

กกต. เตรียมประกาศ ผลนับคะแนนทางการ ‘ก้าวไกล’ ลด 1 ‘ภูมิใจไทย’ เพิ่ม 1

โดย attayuth_b

24 พ.ค. 2566

367 views

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานจากสำนักงาน กกต.ว่า สำนักงาน กกต.ได้มีการตรวจสอบความถูกต้องของการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.ครบทั้ง 400 เขตแล้ว และเตรียมที่จะประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ โดยพบว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 52,195,920 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 39,514,973 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.71  โดยการเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีบัตรดี 37,190,071 บัตร คิดร้อยละ 94.12 บัตรเสีย 1,457,899 บัตร คิดเป็นร้อยละ3.69 และไม่บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  866,885 บัตร คิดเป็นร้อยละ 2.19  ซึ่งผลการนับคะแนนพรรคเพื่อไทย ได้ส.ส. 112 คน  พรรคก้าวไกล ได้ส.ส. 112 คน พรรคภูมิใจไทยได้ส.ส. 68 คน  พรรคพลังประชารัฐ ได้ส.ส. 39 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ส.ส. 23 คน  พรรคประชาธิปัตย์ ได้ส.ส. 22 คน พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ส.ส. 9 คน  พรรคประชาชาติ ได้ส.ส. 7 คน พรรคไทยสร้างไทย ได้ส.ส. 5 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง ได้ส.ส. 2 คน และพรรคชาติพัฒนากล้า ได้ส.ส. 1 คน

ส่วนการเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีบัตรดี  37,522,746 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 94.96  บัตรเสีย 1,509,836 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.82 บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด  482,303 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.22  โดยผลการคิดคำนวณ คะแนนค่าเฉลี่ยส.ส. 1คน คือ 375,227.34 คะแนน ทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนมาจาก 17 พรรคการเมือง   ประกอบด้วย

1. พรรคก้าวไกลได้คะแนน 14,438,851 คะแนน ได้ส.ส. 39 คน

2. พรรคเพื่อไทย ได้คะแนน 10,962,522 คะแนน ได้ส.ส. 29 คน

3. พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้คะแนน 4,766,408 คะแนน ได้ส.ส. 13 คน

4. พรรคภูมิใจไทย ได้คะแนน 1,138,202 คะแนน ได้ส.ส.3 คน

5. พรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 925,349 คะแนน ได้ส.ส. 3 คน

6. พรรคประชาชาติ ได้คะแนน 602,645 คะแนน ได้ส.ส. 2 คน

7. พรรคพลังประชารัฐ ได้คะแนน 537,625 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน

8.พรรคเสรีรวมไทย ได้คะแนน 351,376 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน

9.พรรคไทยสร้างไทย ได้คะแนน 340,178 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน

10. พรรคประชาธิปไตยใหม่ ได้คะแนน 273,428 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน  

11.พรรคใหม่ ได้คะแนน 249,731 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน พรรค

12. ชาติพัฒนากล้า ได้คะแนน 212,676 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน

13. พรรคท้องที่ไทย ได้คะแนน 201,411 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน

14.พรรคชาติไทยพัฒนา ได้คะแนน 192,497 คะแนนได้ส.ส. 1 คน

15.พรรคเป็นธรรมได้คะแนน 184,817 คะแนนได้ส.ส. 1 คน  

16.พรรคพลังสังคมใหม่ ได้คะแนน 177,379 คะแนนได้ส.ส. 1 คน

17. พรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้คะแนน 175,182 คะแนน ได้ส.ส. 1 คน

ทั้งนี้ในส่วนของส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ก่อนหน้านี้ในระบบ ECT REPORT แสดงจำนวนว่าพรรคก้าวไกลได้ 113 ที่นั่งและพรรคภูมิใจไทยได้ 67 ที่นั่งนั้น

เนื่องจากการลงข้อมูลในส่วนของผลการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรียังไม่สมบูรณ์ โดยจากรายงานประกาศกกต.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 3 จ.ปราจีนบุรี เรื่องผลการนับคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง(ส.ส. 6/1 )นั้นพบว่านายสฤษดิ์ บุตรเนียร จากพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง ทำให้จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลคือ112 ที่นั่ง  และพรรคภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเพียงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเท่านั้นยังไม่ใช่การพิจารณาประกาศรับรองผลการเลือกตั้งของกกต.

อย่างไรก็ตามเมื่อรวมจำนวนส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อแล้ว พรรคก้าวไกล ได้ส.ส.รวม 151 คน พรรคเพื่อไทย 141 คน พรรคภูมิใจไทย 71 คน พรรคพลังประชารัฐ 40 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน พรรคประชาธิปัตย์ 25 คน  พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน พรรคประชาชาติ 9 คน พรรคไทยสร้างไทย 6 คน พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน   พรรคเพื่อไทรวมพลัง  2 คน  พรรคเสรีรวมไทย  พรรคประชาธิปไตยใหม่ พรรคใหม่ พรรคท้องที่ไทย พรรคเป็นธรรม พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน ได้ส.ส.พรรคละ 1 คน


คุณอาจสนใจ

Related News