เลือกตั้งและการเมือง

‘อุ๊งอิ๊ง - เพื่อไทย’ นำโด่ง โพลศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1 ขณะ ‘พิธา’ ตามที่ 2 สูสี ‘ประยุทธ์’

โดย chutikan_o

19 มี.ค. 2566

437 views

อุ๊งอิ๊งและเพื่อไทยนำโด่ง โพลศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1 ของนิด้าโพล ขณะพิธาได้ที่ 2 ตามด้วยประยุทธ์


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคม 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับศึกเลือกตั้ง 2566 ครั้งที่ 1 การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลักของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0


จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 38.20 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (อุ๊งอิ๊ง) พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 15.75 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 15.65 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 9.45 ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 5.10 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยสร้างไทย


อันดับ 6 ร้อยละ 4.45 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.35 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 8 ร้อยละ 1.60 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.55 นายอนุทิน ชาญวีรกูล พรรคภูมิใจไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.40 นายกรณ์ จาติกวณิช พรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 11 ร้อยละ 1.15 ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


และร้อยละ 3.35 ระบุอื่นๆ ได้แก่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา, นายเศรษฐา ทวีสิน, พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พรรคพลังประชารัฐ, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา พรรคประชาชาติ, นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ พรรคไทยศรีวิไลย์, ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พรรคชาติพัฒนากล้า, นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคไทยภักดี, นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์, ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์, นายสมศักดิ์ เทพสุทิน และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์


สำหรับพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 49.75 พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.40 พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 11.75 พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 5.40 พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 2.95 พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.70 พรรคภูมิใจไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.60 พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.15 พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 2.95 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย และพรรคเพื่อชาติ  


ด้านพรรคการเมืองที่ประชาชนจะเลือกให้เป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 49.85 พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.15 พรรคก้าวไกล อันดับ 3 ร้อยละ 12.15 พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 4.95 พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 2.85 พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 6 ร้อยละ 2.60 พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 7 ร้อยละ 2.55 พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.35 ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.30 พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 3.25 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคประชาชาติ พรรคไทยภักดี พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคกล้า พรรคเพื่อชาติ และไม่ตอบ/ไม่สนใจ
เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 8.60 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 18.55 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง ร้อยละ 17.95 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.45 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 13.75 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และร้อยละ 7.70 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง ร้อยละ 48.10 เป็นเพศชาย และร้อยละ 51.90 เป็นเพศหญิง


ตัวอย่าง ร้อยละ 12.90 มีอายุ 18-25 ปี ร้อยละ 17.80 มีอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 18.95 มีอายุ 36-45 ปี ร้อยละ 26.65 มีอายุ 46-59 ปี และร้อยละ 23.70 มีอายุ 60 ปีขึ้นไป


ตัวอย่าง ร้อยละ 25.90 จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 36.85 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.60 จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 25.75 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และร้อยละ 3.90 จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า


ตัวอย่าง ร้อยละ 7.45 ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 14.70 ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 20.95ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.65 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 16.20 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน ร้อยละ 19.55 เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และร้อยละ 7.50 เป็นนักเรียน/นักศึกษา


ตัวอย่าง ร้อยละ 24.10 ไม่มีรายได้ ร้อยละ 21.10 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 28.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 3.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 3.60 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 9.50 ไม่ระบุรายได้

คุณอาจสนใจ

Related News