เลือกตั้งและการเมือง

‘ร่มธรรม’ ย้ำ นโยบาย 3 ด้าน เศรษฐกิจ-ความเป็นอยู่-สิ่งแวดล้อม

โดย nut_p

5 มี.ค. 2566

1.1K views

นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขต 3 จ.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวปราศรัยบนเวที 'ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ โอกาสใต้บ้านเรา' ณ สนามโรงเรียนพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง โดยระบุว่า 4 ปีที่ผ่านมา ตนได้ทำหน้าที่ในพื้นที่เขต 3 จ.พัทลุง ได้พบปะพี่น้องประชาชน ได้เห็นปัญหา รวมทั้งได้มีโอกาสสอนภาษาอังกฤษฟรีให้กับลูกหลานประชาชน นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้ทำงานในพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และได้ทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการการกัดเซาะชายฝั่งตนต้องขอขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ ถือเป็นเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต และโอกาสที่ตนได้รับในวันนี้ จะเปลี่ยนเป็นโอกาสของพี่น้องชาวพัทลุง ที่จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม ตามสโลกแกน 'สานต่อ เดินหน้า ประชาธิปัตย์ยุคใหม่'นายร่มธรรม กล่าวต่อว่า คำว่าสานต่อนั้น คือสานต่ออุดมการณ์และความเป็นประชาธิปไตยของพรรคประชาธิปัตย์ เพราะตลอด 80 ปีที่ผ่านมา พรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตย เรื่องการกระจายอำนาจ และส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนที่ดีขึ้นส่วนคำว่าเดินหน้า คือ การเดินหน้าให้พัทลุงพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเดิม โดยจะผลักดันการพัฒนาพัทลุงใน 3 ด้านหลัก ๆ คือ ด้านที่ 1 ด้านเศรษฐกิจปากท้อง โดยการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร และจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านตามนโยบายสร้างเงินของพรรคประชาธิปัตย์ นอกจากนี้ต้องส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของชาวพัทลุง ผลักดันการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และธุรกิจของคนตัวเล็กส่วนด้านที่ 2 ด้านความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสร้างคน และสร้างชาติของพรรค และด้านสุดท้าย คือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจาก จ.พัทลุง อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นต้องผลักดันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประกอบไปกับการสนับสนุนบริการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม“วินาทีนี้ ประชาธิปัตย์พัทลุงพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าเต็มที่ สู้เต็มร้อย เพื่อสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกคน นี่เป็นการปราศรัยครั้งแรกของผม และผมจะเฝ้ารอวันที่ผมได้เข้าไปในสภา ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพี่น้องประชาชน โอกาสของคนพัทลุงอยู่ในมือของพี่น้องประชาชนทุกคน ไปช่วยกันเลือกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งพรรค ทั้งคน ทั้งพัทลุง ทั้งประเทศไทย” นายร่มธรรม กล่าวทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์มีมติส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ จ.พัทลุง ครบทั้ง 3 เขต ได้แก่ นางสุพัชรี ธรรมเพชร ลงรับสมัครเขตเลือกตั้งที่ 1, ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ลงรับสมัครเขตเลือกตั้งที่ 2 และนายร่มธรรม ขำนุรักษ์ ลงรับสมัครเขตเลือกตั้งที่ 3 ซึ่งในการปราศรัยใหญ่ครั้งนี้มีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ร่วมปราศรัยคับคั่ง อาทิ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายนริศ ขำนุรักษ์ และนายชัยชนะ เดชเดโช โดยในงานมีประชาชนเข้าร่วมรับฟังจำนวนหลายหมื่นคน

คุณอาจสนใจ

Related News