เลือกตั้งและการเมือง

โพลชี้ 'อนุทิน' ผู้นำฝ่าวิกฤตโควิด ปชช.มั่นใจประสานทุกกลุ่ม

โดย attayuth_b

25 ก.พ. 2566

43 views

วันนี้ (25 ก.พ.) สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ลุงตู่ กับ หมอหนู “กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,223 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเมื่อถามถึง นักการเมืองผู้มีผลงานเด่น ด้าน ความมั่นคงชาติ ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.6 ระบุพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา รองลงมาหรือร้อยละ 17.3 ระบุ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล ร้อยละ 9.5 ระบุ พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ ร้อยละ 6.5 ระบุ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ร้อยละ 5.3 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ตามลำดับ

นอกจากนี้ เมื่อถามถึง นักการเมืองผู้มีผลงานเด่น ด้าน ระบบสาธารณสุข นโยบายสุขภาพ แก้ปัญหาคุณภาพชีวิต ลดความเดือดร้อนของประชาชนช่วงวิกฤตโควิด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.1 ระบุ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองลงมาคือร้อยละ 10.4 ระบุ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 6.5 ระบุ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร้อยละ 4.2 ระบุ นางสาว แพทองธาร ชินวัตร และร้อยละ 2.9 ระบุ พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ตามลำดับ

ที่น่าพิจารณาคือ เมื่อถามถึง ภาพจำของประชาชน ต่อ คุณธรรมการเมืองของ นาย อนุทิน ชาญวีรกูล พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.1 คือความจงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของชาติ รองลงมาคือร้อยละ 60.6 ระบุกล้าคิดกล้าตัดสินใจ เป็นผู้นำไทยบนเวทีโลก ด้าน สาธารณสุข สุขภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทยในอาเซียน ร้อยละ 60.6 ระบุ มีผลงานทั่วโลกยอมรับ รับมือวิกฤตโควิดในประเทศไทย ร้อยละ 60.4 ระบุ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีประวัติด่างพร้อย ทุจริตคอรัปชัน ร้อยละ 57.9 ระบุ มีความรู้ ประสบการณ์ ภาคธุรกิจ เคยล้มเหลว ฟื้นฟูตัวเอง กลับมาสำเร็จได้ ร้อยละ 57.6 ระบุ มุ่งมั่น ขยัน ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน

ที่น่าสนใจคือ ร้อยละ 57.1 ระบุเสียสละ มีความรัก จิตใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ คนตัวเล็กตัวน้อย นำเครื่องบินส่วนตัว ช่วยผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ใน “หัวใจติดปีก” ร้อยละ 56.1 ระบุ ปกป้องผลประโยชน์ชาติไม่มีประวัติเสียค่าโง่โฮปเวลล์ ค่าโง่ทางด่วน หยุดการต่อสัมปทานแบบรวบหัว รวบหาง รถไฟฟ้า ร้อยละ 56.1 ระบุ ปกป้องผลประโยชน์คนใช้บริการ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เบียดเบียนเงินในกระเป๋าประชาชนจากบริการรถไฟฟ้า ร้อยละ 55.1 ระบุ เข้าใจระบบธุรกิจ เศรษฐกิจ หัวอกของผู้ประกอบการ ร้อยละ 55.0 ระบุ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ประสานทุกกลุ่มมาทำงานร่วมกันได้ และร้อยละ 54.7 ระบุ เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ จาก ส.ส. มาช่วยกันสร้างพรรคภูมิใจไทยให้เป็น แกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง ตามลำดับ

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ชี้ให้เห็นว่า จากผลโพลก่อนหน้านี้ที่เคยทำเรื่อง ลุงตู่ กับ คุณธรรมการเมืองพบว่ามีความเหมือนในบางด้านแต่หลายด้านที่แตกต่างกันไปจากภาพจำของประชาชนต่อคุณธรรมการเมืองของ หมอหนู หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล เช่น ทั้ง ลุงตู่ และหมอหนู ต่างได้รับการยอมรับจากประชาชนเรื่องความจงรักภักดีและผลงานอันเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะผลงานด้านระบบสาธารณสุข นโยบายสุขภาวะของประชาชน สุขภาพเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความสามารถพลิกฟื้นวิกฤตที่เคยเกิดกับธุรกิจของตัวเองจนประสบความสำเร็จเจริญมั่งคง จึงได้รับการโหวตจากประชาชนในความสำเร็จที่สามารถฟันฝ่าปัญหาธุรกิจในยามวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ เข้าใจหัวอกของผู้ประกอบการและความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากนี้ ที่โดดเด่นในลักษณะคุณธรรมของนายอนุทิน ชาญวีรกูลที่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตั้งแต่ก่อนการทำงานทางการเมืองคือ เสียสละ มีความรัก จิตใจดีต่อเพื่อนมนุษย์ คนตัวเล็กตัวน้อย นำเครื่องบินส่วนตัว ช่วยผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ ใน “หัวใจติดปีก”

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล กล่าวต่อว่า ภาพจำของประชาชนต่อคุณธรรมการเมืองของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ยังมีในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ชาติไม่มีประวัติเสียค่าโง่โฮปเวลล์ ค่าโง่ทางด่วน หยุดการต่อสัมปทานแบบรวบหัว รวบหาง รถไฟฟ้า และปกป้องผลประโยชน์คนใช้บริการ ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เบียดเบียนเงินในกระเป๋าประชาชนจากบริการรถไฟฟ้า และลักษณะส่วนตัวที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใคร ประสานทุกกลุ่มมาทำงานร่วมกันได้จนเป็นที่ยอมรับเชื่อถือจาก ส.ส. มาช่วยกันสร้างพรรคภูมิใจไทยให้เป็น แกนนำจัดตั้งรัฐบาล หลังการเลือกตั้ง

คุณอาจสนใจ

Related News