เลือกตั้งและการเมือง

‘เด็กก้าวไกล’ ติดตั้ง Bike Rack จุดรอรถเมล์ อำนวยความสะดวกปชช.

โดย nut_p

17 ก.พ. 2566

79 views

นายสิริน สงวนสิน ว่าที่ผู้สมัครส.ส. เขตทวีวัฒนา พรรคก้าวไกล เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาเส้นทางการเดินรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่เขตทวีวัฒนา โดยระบุว่า การแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการรถสาธารณะของประชาชนภายใต้แผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเขตทวีวัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ที่ได้มีการบูรณาการหลายหน่วยงานและทุกภาคส่วนของสังคมร่วมกันผลักดันจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ โดยที่ผ่านมามีการติดตั้งจุดรอรถสาธารณะเพิ่มเติมบริเวณถนนศาลาธรรมสพน์แล้วจำนวนกว่า 21 ป้าย ซึ่งเป็นแผนงานระยะสั้นและใช้งบประมาณไม่มากตามที่ได้วางแผนไว้นายสิริน กล่าวต่อว่า ล่าสุดตนได้รับการประสานงานจากนายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตทวีวัฒนา พรรคก้าวไกล ว่าได้เข้าไปดำเนินการติดตั้งจุดจอดรถจักรยาน หรือ Bike rack บริเวณจุดรอรถประจำทางเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรด้วยรถจักรยาน ก่อนไปต่อกับบริการรถสาธารณะอื่น ๆ และต้องการพื้นที่ปลอดภัยเพื่อจอดและล็อครถ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนออกมาใช้บริการรถสาธารณะมากขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดปริมาณฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ด้วยทั้งนี้ ในแผนระยะยาวจะมีการลงทุนซื้อรถประจำทาง 3 ประเภทรถ ได้แก่ รถ EV Bus รถดีเซล และรถสองแถว จำนวนรวม 36 คัน เพื่อให้ครอบคลุมช่วงเวลาเร่งด่วน (ช่วงเช้า 05.00 - 09.00 น. และช่วงเย็น 16.00 - 20.00 น.) และช่วงเวลาปกติ พร้อมค่าจ้างพนักงานขับรถ และค่าบำรุงรักษาในเส้นทางเดินรถใหม่ จำนวน 280 ล้านบาท ติดตั้งระบบ GPS บนรถสองแถว และเชื่อมต่อ VIA Bus รวมทั้งขยายผลการเพิ่มจุดรอรถประจำทางในพื้นที่อื่น ๆ เช่น ถนนอุทยาน ถนนเข้าสำนักงานเขต ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนทวีวัฒนาตัดใหม่ เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะในเส้นทางหลัก และกลายเป็นโครงข่ายการคมนาคมที่มีศักยภาพต่อไปในอนาคตท้ายที่สุดนี้ต้องขอบคุณ ส.ก.ยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ร่วมมือกันทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี และช่วยเหลือผลักดันเรื่องดังกล่าวต่อสภากรุงเทพมหานคร ในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาดำเนินการโครงการให้สำเร็จลุล่วง พร้อมทั้งประสานงานกับสำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันทำงานให้ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งตนคิดว่าหากในอนาคต ได้รับโอกาสจากประชาชนเข้ามาเป็นผู้แทนฯ และได้ทำงานร่วมกับนายยิ่งยงค์ ซึ่งเป็น ส.ก.ในพื้นที่ จะเป็นการเสริมแรงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ให้ดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ได้อย่างแน่นอน“การพัฒนาบริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่เขตทวีวัฒนาเป็นต้นแบบของการริเริ่มโดยประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งผมกับ ส.ก.ยิ่งยงค์ ได้ร่วมกันริเริ่มเพราะเห็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกับประชาชน จนนำไปสู่การวางแผน ทำประชาพิจารณ์ นำเสนอหน่วยงานต่าง ๆ จนในที่สุดก็ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชาชนได้ประโยชน์ และได้ใช้งานจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะสิ่งที่พวกเราลงมือลงแรงไปไม่สูญเปล่า แม้ผมจะยังไม่มีตำแหน่งทางการเมืองใด ๆ ก็ตาม” นายสิริน กล่าว

คุณอาจสนใจ

Related News