การเมือง

นายกฯ แบ่งงาน ‘ธนกร’ กำกับดูแลสื่อ ควบกรมประชาสัมพันธ์-อสมท.

โดย chutikan_o

6 ธ.ค. 2565

45 views

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 13 ส.ค.2563 นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม จึงให้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 ลงวันที่ 13 ส.ค.2563 ดังนี้ มอบหมายและมอบอำนาจให้ นายธนกร วังบุญคงชนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

1.การมอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรมประชาสัมพันธ์

และการมอบหมายให้กำกับรัฐวิสาหกิจ ในบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 6 ธ.ค.2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

คุณอาจสนใจ

Related News