การเมือง

'ดอน' ถก "ประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" คู่ขนานระหว่างเวที UN ชี้โควิดสะท้อนชัดต้องวางระบบดูแลสุขภาพให้ยั่งยืน

โดย panisa_p

22 ก.ย. 2565

36 views

“ดอน” ถก “ประเด็นหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” คู่ขนานระหว่างเวที UN  ชี้โควิด-19 สะท้อนชัดต้องวางระบบดูแลสุขภาพให้ยั่งยืน  ย้ำไทยพร้อมจับมือพันธมิตร  เสริมสร้างความเข้มแข็ง เข้าถึง “กลุ่มเปราะบาง” รับมือความท้าทายโรคอุบัติใหม่ในอนาคต


นายดอน  ปรมัตถ์วินัย  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีประจำปี ครั้งที่ 3 ของกลุ่มเพื่อนเพื่อการคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) และสุขภาพโลก ซึ่งไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยมีญี่ปุ่นและจอร์เจียเป็นประธานร่วม


และยังมีนายเท็ดรอส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO)  เข้าร่วมด้วย ที่สำนักงานคณะทูตถาวรไทยประจำยูเอ็น ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA) ครั้งที่ 77 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
นายดอน กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้มี 2 ประเด็น คือ เพื่อติดตามความคืบหน้าในปัจจุบันเพื่อตระหนักถึงการคุ้มครองทางสังคมสำหรับทุกคนภายใต้วาระร่วมของเลขาธิการสหประชาชาติ (OCA) และ หาวิธีที่จะทำให้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UHC) พร้อมสำหรับการใช้งานมากขึ้น ตลอดจนสามารถรับมือกับความท้าทายด้านสุขภาพใหม่ๆ ทั่วโลก เช่น ประชากรสูงอายุและโรคอุบัติใหม่


ในขณะเดียวกัน ประชาคมระหว่างประเทศกำลังระดมกำลังช่วยเหลือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในฐานะองค์ประกอบหลักของความร่วมมือพหุภาคี ในการทำเช่นนั้น สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพถ้วนหน้าให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์


นายดอน กล่าวว่า  ประเทศไทยเน้นย้ำความสำคัญของการลงทุนในโครงการ UHC เพื่อเป็นรากฐานของระบบสุขภาพที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น การลงทุนเพื่อการป้องกันล่วงหน้านี้ถือเป็นมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่คุ้มค่า และจะทำให้แน่ใจว่าผู้คน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่เปราะบางที่สุดที่เข้าถึงบริการด้านสุขภาพจะไม่ประสบปัญหายากลำบากทางการเงิน ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวและส่วนรวมของเราในการแก้ปัญหาโควิด-19 เป็นที่ชัดเจนว่าความท้าทายด้านสุขภาพทั่วโลกสามารถขัดขวางความพยายามในการพัฒนาหลายทศวรรษ และแม้กระทั่งทำให้เกิดการย้อนกลับของสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาที่ทำมาเป็นเวลาหลายปี


“ผมขอเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงบริการสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพในระดับชุมชน โดยบูรณาการการดูแล การป้องกัน การส่งเสริม และการศึกษาเข้าด้วยกัน การดูแลสุขภาพปฐมภูมิช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบสุขภาพโดยลดรายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพโดยรวม


อีกทั้งปรับปรุงเรื่องการเข้าถึง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคุ้มครองดูแลสุขภาพถ้วนหน้า การปฏิรูปควรเน้นที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีความเท่าเทียมและควบคุมค่าใช้จ่ายได้”
“ประเทศไทยเชื่อมั่นในการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนและการมีส่วนร่วมทางสังคมในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  นั่นคือวิธีที่เราสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะที่มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เราต้องการเน้นย้ำบทบาทสำคัญของการป้องกันและส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีเพื่อให้ UHC มีความยั่งยืน”


นายดอน กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยจะกลายเป็นที่ตั้งของศูนย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ซึ่งต้องขอบคุณญี่ปุ่นในเรื่องนี้ โดยศูนย์แห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของความเป็นเลิศและศูนย์กลางระดับภูมิภาค
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถระดับภูมิภาคของอาเซียนในการจัดเตรียม ป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพที่กำลังเกิดขึ้น เราทุกคนต่างแสวงหาหลากหลายวิธีในการตอบสนองต่อโควิด-19 เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้แล้ว และเราต้องไม่ให้เกิดซ้ำ


กลุ่มเพื่อนของ UHC จะทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างเวทีสำหรับการอภิปรายเฉพาะเรื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมระดับสูงเรื่อง UHC ที่จะมีขึ้นในปี 2566 เราย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการสนับสนุนกระบวนการ UHC ในทุกวิถีทางที่เราทำได้ด้วยกลไกและเครื่องมือทั้งหมดที่เราทำ ร่วมกัน เราจะทำหน้าที่ของเราในการเสริมสร้างระบบสุขภาพโลกและเพื่อเป้าหมาย SDGs ที่มีความยั่งยืนต่อไป

คุณอาจสนใจ