เลือกตั้งและการเมือง

นายกฯ ตรวจงานขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

โดย panwilai_c

13 มิ.ย. 2567

53 views

นายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข และ ความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ำ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข "คลองรอบกรุง โอ่งอ่างถึงบางลำพู" และตรวจติดตามความก้าวหน้าการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งความก้าวหน้าการประดับตกแต่งเรือพระที่นั่ง ที่กองบังคับการกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครโดยเข้ารับฟังบรรยายสรุปโครงการพัฒนาคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง-บางลำพู) จากนั้นก็ล่องเรือตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการ 10 คลองสวย น้ำใส คนไทยมีสุข ไปตามคลองโอ่งอ่างนาย ชัชชาติสิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร รายงานถึงความคืบหน้าการดำเนินการ ซึ่งเสร็จสิ้นเกือบทั้งหมดแล้ว จุดเด่นของที่นี่อยู่ที่ช่วงเวลาเย็นและค่ำเมื่อมีการเปิดไฟประดับ ก็จะทำให้คลองและอาคารโดยรอบมีความสวยงามสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ระหว่างที่นายกรัฐมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมพื้นที่บริเวณสะพานหัน ก็มีกลุ่มผู้ค้าริมคลองโอ่งอ่าง เข้ามาสอบถามถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล เพื่อให้คลองโอ่งอ่างกลับมาคึกคักอีกครั้ง เนื่องจากมีหลายช่วงที่เกิดความซบเซา จึงอยากให้ช่วยผลักดันและประชาสัมพันธ์ ให้ย่านนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งนายเศรษฐา ได้สั่งการให้ทีมงาน ช่วยประสานให้ช่างภาพ โดยเฉพาะสื่อต่างประเทศมาช่วยถ่ายภาพนำเสนอ โดยเฉพาะมุมที่เป็น Unseen ของคลองโอ่งอ่าง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง พร้อมผลักดันให้กรุงเทพฯ กลายเป็นเวนิซตะวันออกให้ได้ และรับปากว่าจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อชมความสวยงามในยามค่ำคืน ร่วมกับช่างภาพจากสื่อต่างประเทศขณะที่ระหว่างทางที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ก็มีประชาชนสองฝั่งคลอง ออกมาโบกไม้โบกมือต้อนรับ และตะโกนทวงถามว่าเงินดิจิทัลของเราเมื่อไหร่จะได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรียิ้มรับพร้อมบอกว่า "ปลายปี"จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค และความก้าวหน้าในการประดับตกแต่งเรือพระที่นั่ง จาก นายพนม จันทรบุตร อธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งนายเศรษฐา ได้เน้นย้ำให้เพิ่มความปลอดภัยในทุกด้านร่วมด้วย โดยส่วนตัวได้ติดตามพระราชพิธีอันสมพระเกียรตินี้มาโดยตลอด และ รู้สึกภาคภูมิใจ ในความสวยงามและอลังการนอกจากนี้ยังให้คณะทำงานประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำเบื้องหลังการซ่อมแซมประดับเรือ เพื่อนำภาพมาใช้โปรโมทการท่องเที่ยว และให้บรรจุรายการนี้เข้าไปในตารางการโปรโมทด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีมายังบ่อพักเรือ แผนกเรือราชพิธี เพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อม และการสาธิตการพาย ประกอบการเห่เรือพระราชพิธีของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี จำนวน 900 นาย พร้อมให้กำลังใจโดยระบุว่า หน้าที่นี้เป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงงขอให้กำลังพลทุกคนภาคภูมิใจ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การจัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน ถวายผ้าพระกฐินด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นไปได้อย่างสมพระเกียรติสูงสุด

คุณอาจสนใจ

Related News