เลือกตั้งและการเมือง

'วิษณุ' ตอบปม รธน.ตีตก พ.ร.ก.เลื่อน พ.ร.บ.ป้องกันอุ้มหายฯ ชี้รัฐบาลยุบสภาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบ

โดย panisa_p

23 พ.ค. 2566

219 views

ส่วนกรณีที่กฎหมายของรัฐบาล ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีระบุว่า หากรัฐบาลและรัฐสภายังอยู่ต้องรับผิดชอบด้วยการยุบสภาหรือลาออก แต่เมื่อรัฐบาลยุบสภาแล้วไม่ต้องรับผิดชอบ และที่ประชุม ครม.วันนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 6 คนแล้วนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญ ตีตก พ.ร.ก.เลื่อนบังคับใช้กฎหมายอุ้มหายฯ เพราะไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่ต้น รัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าสภายังอยู่ รัฐบาลยังอยู่รัฐบาล ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกหรือยุบสภา แต่ตอนนี้ได้มีการยุบสภาไปแล้ว รัฐบาลสิ้นสุดลงแล้ว และรัฐธรรมนูญให้อยู่รักษาการ ก็ต้องอยู่ รัฐมนตรีแต่ละคนอาจจะลาออกได้ แต่ ครม. พ้นออกไปไม่ได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่มี ครม. ทำงาน อีกทั้งตั้ง ครม. ใหม่ไม่ได้เมื่อถามว่า สามารถลาออกไปได้แล้วแต่งตั้งปลัดขึ้นมาแทน นายวิษณุ บอกว่าทำไม่ได้ ปลัดกระทรวงขึ้นมาใช้อำนาจรัฐมนตรีไม่ได้ ทำได้กรณีเดียวตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องพวกนี้ คือกรณีตามมาตรา 142 ว่าด้วยการเสนองบประมาณผิด ทำให้ศาลสั่งให้ ครม. ต้องสิ้นสุดลงทั้งหมดนายวิษณุ กล่าวย้ำอีกว่า การรับผิดชอบด้วยการลาออก ทำได้โดยรัฐมนตรีลาออกเป็นรายบุคคล ซึ่งตาม พ.ร.ก.อุ้มหาย ต้องบังคับใช้ไปถึง 30 กันยายน แต่ตอนนี้ผ่านมาแล้ว 3 เดือน ก็มีเวลาที่ตำรวจ เตรียมการไปได้เยอะแล้ว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ สามารถปฏิบัติได้ล่าสุดที่ประชุม ครม.วันนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย 6 คน ประกอบด้วย1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์ บุญมี ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน2.นายสมชาย หอมลออ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านสิทธิมนุษยชน3.ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านกฎหมาย4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวีร์ ไวยวุฒิ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ในด้านนิติวิทยาศาสตร์5.พลตำรวจโทนายแพทย์พรชัย สุธีรคุณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางนิติเวชศาสตร์6.แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย แพทย์ทางจิตเวชศาสตร์

คุณอาจสนใจ

Related News