เลือกตั้งและการเมือง

กกต.ยันพร้อมจัดการเลือกตั้งปี 66 เชิญพรรคการเมืองหารือค่าใช้จ่ายและระบบการเลือกตั้ง

โดย parichat_p

8 ก.พ. 2566

80 views

กกต.เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งไม่ว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระ หรือ ยุบสภา โดยวันนี้ได้เชิญพรรคการเมืองเข้าหารือเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการระบบการเลือกตั้ง แบบบัตร 2 ใบ โดย กกต.ยืนยันว่าจะใช้จำนวนราษฎรตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดในการคำนวณ ส.ส.แบบพึงมี มั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาอย่างที่พรรคการเมืองเป็นห่วง และเชื่อว่าประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งเป้าให้มีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ติดตามรายงานจากคุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย


คณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญตัวแทนพรรคการเมือง 68 พรรค เข้าหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.เช่น การกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.เสนอไป 3 รูปแบบให้พรรคการเมืองพิจารณา เช่น กรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระกำหนดให้ ส.ส.แบบแบ่งเขตมีค่าใช้จ่าย ไม่เกิน เขตละ 6.5 ล้านบาท พรรคการเมืองรวม 152 ล้านบาท ส่วนกรณียุบสภา กำหนดไว้ เขตละ 1.74 ล้านบาท พรรคการเมืองละ 41 ล้านบาท ซึ่งพรรคการเมืองยังมีความเห็นที่หลากหลาย แต่กกต.จะสรุปความชัดเจนตามกรอบเวลากฏหมาย รวมถึงการจัดทำป้ายหาเสียง และการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ต้องแล้วเสร็จทันเวลา หลังได้ข้อสรุปในการแบ่งเขตเลือกตั้งภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์


นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า กกต.มีความพร้อมจัดการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีรัฐบาลอยู่ครบวาระ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 23 มีนาคม 2566 วันเลือกตั้งจะมีขึ้นไม่เกิน 45 วัน คาดว่าจะเป็นวันอาทิตย​ที่ 7 พฤษภาคม 2566 แต่หากรัฐบาลจะยุบสภา ซึ่งดูจากเวลาที่เหลือของรัฐบาล คาดว่าวันเลือกตั้งจะไม่ต่างไปจากเดิม เพราะหากรัฐบาลจะยุบสภา กกต.จะต้องจัดการเลือกตั้ง ไม่เกิน 60 วันและไม่น้อยกว่า 45 วัน


สำหรับการจัดการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ที่จะต่างจาการเลือกตั้งในปี 2562 ทาง กกต.เชื่อว่าประชาชนจะไม่สับสนในการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต จำนวน 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ซึ่งจะทำบัตร 2 ใบ เป็น 2 สี ใบหนึ่งเลือก ส.ส.แบบแบ่งเขต ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเลือก พรรคการเมือง และมีสูตรในการคำนวณชัดเจนอยู่แล้วว่าจะนำคะแนนของส.ส.แบบัญชีรายชื่อของทุกเขตเลือกตั้งและทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครหารด้วยจำนวน ส.ส.100 แล้วนำไปหารคะแนนของแต่ละพรรคที่ได้รับ ก็จะได้จำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคพึงมี มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาส.ส.ปัดเศษหรือคะแนนตกน้ำเหมือนการเลือกตั้งที่ผ่านมา


เลขาธิการ กกต.ยังยืนยันถึงการคำนวณ ส.ส.พึงมีในการแบ่งเขตเลือกตั้ง จะใช้จำนวนราษฎร ตามมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม 2564 กำหนดให้ใช้จำนวนราษฎรทั้งประเทศตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนมีการเลือกตั้ง ในกรรีนี้จึงหมายถึง ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จึงนับรวมคนที่มีบัตรถูกต้องตามกฏหมายไทย ต่างจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น


เลขาธิการ กกต.แจ้งเตือนไปยังพรรคการเมืองที่ยังอยู่ในระหว่าง 180 วันหาเสียงก่อนรัฐบาลจะหมดวาระ จึงขอให้ปฏิบัติตามกฏหมายเลือกตั้ง และเชื่อว่าประชาชนจะตื่นตัวไปใช้สิทธิเลือกตั้งมากกว่าการเลือกตั้งปี 2562

คุณอาจสนใจ

Related News