การเมือง

We-Fair เสนอรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า ‘สุทิน-ธนาธร-ศิธา’ พร้อมทำให้เป็นจริง หากได้รัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย

โดย pattraporn_a

25 มิ.ย. 2565

62 views

เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม หรือ We Fair ร่วมเสนอแนวทางต่อพรรคการเมือง ที่เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นรัฐสวัสดิการ แต่ต้องเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย ที่พร้อมจะผลักดันให้สำเร็จ


เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม หรือ We Fair โดยนายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ We Fair เสรอแนวทางรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ซึ่งรัฐมีหน้าที่จัดสวัสดิการให้อย่างเท่าเทียม ตั้งแต่ เด็กและเยาวชน เงินอุดหนุนเด็กและเยาวชน อายุ 0-18 ปี ถ้วนหน้า 600 บาท ต่อเดือน เรียนฟรีถึงปริญญาตรี จัดให้มีระบบสุขภาพถ้วนหน้าเท่าเทียม กองทุนหลักประกันสุขภาพระบบเดียว การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ดินการเกษตร และที่อยู่อาศัย ,ระบบบำนาญประชาชนถ้วนหน้า ,การข้ามเพศเป็นสิทธิ์ ในระบบ สปสช. การจัดเก็บภาษี และการปฏิรูประบบราชการ และการปรับลดงบประมาณ


ซึ่ง นายสุทิน คลังแสง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย , นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า และ น.ต.ศิธา ทิวารี พรรคไทยสร้างไทย เห็นตรงกันว่าประเทศไทยพร้อมจะมีรัฐสวัสดิการ แต่ต้องมีรัฐบาล ที่พร้อมผลักดัน จริงจังและต้องเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย


นายสุทิน เสนอให้เงินอุดหนุน 600 บาทถ้วนหน้า ให้ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท เรียนฟรีชั้นอนุบาล-มัธยมต้น วัยทำงานจัดให้มีประกันสังคมถ้วนหน้า เบี้ยผู้สูงอายุ 600-900 ต่อเดือน ผู้พิการ 1,000 บาทต่อเดือน บัตรคนจน 200-300 บาทต่อคน บัตรทองถ้วนหน้า และการศึกษาเรียนฟรี โดยตั้งเป้าไปที่กลุ่มคนจน


ทางด้าน นายธนาธร กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำในไทยค่อนข้างสาหัส ปัจจุบันไทยเข้าสู่ประเทศประชาคมผู้สูงอายุ โดยคนทำงาน 1 คน ต้องดูแลผผู้สูงวัย และเด็ก 57 คน อีก 20 ปีข้างหน้า จะต้องดูแลผู้สูงวัย 83 คน ดังนั้นต้องเร่งลดภาระสังคม ด้วยการจัดรัฐสวัสดิการ และสร้างอุตสาหกรรมสีเงิน เพิ่มฐานทางเศรษฐกิจ แต่จะเกิดขึ้นได้รัฐบาลต้องเป็นประชาธิปไตย


ขณะที่ นาวาอากาศตรีศิธา เห็นด้วยกับนายธนาธร และนายสุทินว่า ประชากร 99% แพ้คนรวย 1% ของประเทศ เพราะมีนักการเมืองที่ทุจริตเชิงนโยบาย การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา เพราะสุดท้ายต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น เป็นหนี้สูงขึ้น ดังนั้นการเลือกพรรคการเมืองถือว่ามีความสำคัญ หากเลือกพรรคการเมืองที่มาจากกลุ่มทุน พรรคการเมืองนั้นจะตอบแทนกลุ่มทุนแทนที่จะดูแลประชาชน ประเทศไทยต้องใช้ยาแรง เพื่อให้เกิดรัฐสวัสดิการ


นางสาวสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ กล่าวว่า รัฐสวัสดิการคือ สิทธิที่ประชาชนพึงได้รับ ซึ่งประเทศไทย พร้อมเป็นรัฐสวัสดิการ หากได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่มองเห็นคุณค่าของคน

คุณอาจสนใจ

Related News