สรุปข่าว

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ และพระราชทานถุงยังชีพ ให้แก่ราษฎร พื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย parichat_p

13 ก.ย. 2565

20 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ และพระราชทานถุงยังชีพ ให้แก่ราษฎรที่ถูกผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันนี้ เวลา 09.41 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังวัดสามเรือน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "มู่หลาน" และ "หมาอ๊อน" ทำให้ฝนตกต่อเนื่อง มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสักปริมาณมาก จึงต้องระบายน้ำเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนริมแม่น้ำ ได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบริเวณบ้าน รวม 9 อำเภอ 95 ตำบล 528 หมู่บ้าน 21,319 ครัวเรือน และพื้นที่การเกษตรเสียหาย 8,426 ไร่


ซึ่งทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อาทิ เร่งสูบน้ำออกจากนาข้าว ซึ่งปริมาณน้ำยังมีมาก จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่งดทำนาปีต่อเนื่อง เพื่อลดความเสียหายของนาข้าว


จากนั้น พระราชทานถุงยังชีพ จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ และพระราชทานอาหารสุนัข จำนวน 600 กิโลกรัม ,อาหารแมว จำนวน 188 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ


ในการนี้ โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกหน่วยตรวจรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัดในพื้นที่ โดยวันนี้ทรงฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาป้องกันเห็บหมัด แก่สุนัขและแมว รวม 8 ตัว พร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลท่าเรือ และโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพแก่ประชาชน


ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการเวียนศรีษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ทั้งนี้ด้วยพระปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี แก่ประชาชน ควบคู่กับการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด อย่างครบวงจร


สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยา และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งปริมาณน้ำระบายที่ปรับเพิ่มขึ้นทุก ๆ 100 ลูกบากศ์เมตร จะทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20 ถึง 25 เซนติเมตร


ประกอบกับหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน โดยประกาศแจ้งเตือนประชาชน ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ให้ระวังป้องกันน้ำล้นตลิ่ง เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เสริมคันดิน และจัดหากระสอบทราย เพื่อให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้อย่างปกติโดยเร็ว

คุณอาจสนใจ

Related News