สังคม

สวทช. เปิดตัว Industry 4.0 Platform แนวทางยกระดับสู่อุตสาหกรรมไทยยุค 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล

โดย parichat_p

20 ส.ค. 2566

198 views

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังตื่นตัวต่อการปฏิวัติสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามายกระดับสินค้าและบริการในภาคการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในขณะที่อุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ที่ระดับ 2.0-3.0 เท่านั้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. จึงวางแนวทางสร้างอุตสาหกรรมไทยสู่ Thailand industry 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล สนับสนุนผู้ประกอบการในตลาดการค้าระดับนานาชาติ


นี่เป็นตัวอย่างของโรงงานบางส่วนที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการ industry 4.0 platform ยกระดับอุตสาหกรรมไทย 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรุงระบบ และ เครื่องจักรเดิม ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น พลิกโฉมการผลิตด้วยข้อมูลอุตสาหกรรม


เช่น โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และ น้ำมันพืช ที่ลองนำ นวัตกรรมตรวจวัดไฟฟ้ามาติดตั้ง เพื่อดูปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงระบบควบคุมอัตโนมัติอื่นๆ จนยกระดับโรงงานจาก 2.0 ขึ้นมาเป็น 4.0 ได้


ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ SMC เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีนำร่อง ที่ตั้งอยู่ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi ที่ศูนย์นี้จะมีทีมวิจัยคอยให้คำปรึกษา และเทคโนโลยีนำร่องให้บริการทดสอบสายการผลิต แก่ผู้ประกอบการ ผ่านแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลภาคอุตสาหกรรม แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเซ็นเซอร์ และ การใช้อินเตอร์เน็ตหรือ IOT วิเคราะห์และบริหารการทำงานของเครื่องจักร


ผู้ประกอบการสามารถทดสอบ ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับโรงงานของตัวเองได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนจริง ซึ่งทางศูนย์ก็พร้อมถ่ายทอดระบบสู่อุตสาหกรรมได้ทันที


นอกจากนี้ Thailand 4.0 platform จะช่วยประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมให้กับบริบทขององค์กร / จนกระทั่งการวางแผน สร้างรายละเอียดการดำเนินงาน และสุดท้ายคือการเข้าติดตั้งใช้จริง ครอบคลุมจนกระทั่งการจัดหาแหล่งเงินทุน


ผอ.ฝ่ายความร่วมมมืออุตสาหกรรมใหม่ EECi สวทช. ระบุว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยยังอยู่ที่ระดับ 2.0-3.0 เท่านั้น และกว่าร้อยละ 58 เป็นโรงงานขนาดใหญ่ หากไม่มีการปรับตัวก็อาจทำให้ประเทศ สูญเสียความสามารถในการเเข่งขันระดับโลกได้


ดังนั้นการยกระดับภาคการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 จึงเป็นความท้าทายใหม่ของภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก


ผ่านมา 2 ปี มีโรงงานได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำเร็จไปแล้ว 15 แห่ง ในช่วงปีแรก และอยู่ระหว่างดำเนินการร่วมกันกว่า 100 แห่ง ในปีที่ 2 คือปีนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจ ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nectec.or.th/smc

คุณอาจสนใจ