ต่างประเทศ

อินเดียรั้งเบอร์ 1 ส่งออกข้าว ไทยดันดับ 2 ส่งออก 7.6 ล้านตัน

โดย onjira_n

15 ก.พ. 2566

111 views

ร้อยตำรวจโท เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ขณะนี้ทิศทางการส่งออกข้าวไทยเริ่มกลับมาเป็นปกติจากช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 แล้ว จากปี 2563 ไทยส่งออกข้าวได้เพียง 5.7 ล้านตัน ปี 2564 ที่ 6.2 ล้านตัน และเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ ในปี 2565 ที่ผ่านมาไทย ส่งออกข้าวได้กว่า 7.6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 3,900 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 2 ของโลก รองจากอินเดีย ที่ส่งออกได้กว่า 22 ล้านตัน อันดับ 3 เวียดนาม กว่า 7.1 ล้านตัน และในปีนี้ผลผลิตข้าวน่าจะดี เนื่องจากปริมาณทั้งน้ำฝนและน้ำในเขื่อนมีมาก จึงได้ตั้งเป้าการส่งออกข้าวไทยที่ 7.5 ล้านตันนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เเนะรัฐบาลชุดใหม่ ควรเร่งผลักดันการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ที่ตลาดต้องการ เพราะที่ผ่านมาไทยยังขายข้าวชนิดเดิมมากว่า 30 ปีแล้ว เพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน เพราะแต่ละปีไทยผลิตข้าวได้ถึงปีละ 20 ล้านตันข้าวสาร ใช้ในประเทศไม่เกิน 12 ล้านตัน ทำให้ปริมาณข้าวในประเทศแต่ละปีจะเหลือถึง 8 ล้านตัน ที่จะต้องส่งออก หากไม่สามารถระบายได้ ก็จะกลายเป็นสต๊อกเหลือค้าง ยิ่งทำให้ข้าวราคาตก แต่ถือว่ารัฐบาลปัจจุบันก็มีนโยบายในระยะยาวเข้ามาดำเนินการทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลใช้งบประมาณช่วยชาวนาผ่านนโยบายจำนำข้าว ประกันรายได้ รวมแล้วสูงถึง 1 ล้านล้านบาท หรือ ปีละ 1 แสนล้านบาท เเละยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งหากนำเงินดังกล่าวมาใช้พัฒนาพันธุ์ข้าว พัฒนาโรงงานผลิตปุ๋ย ระบบน้ำชลประทาน จะส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวของไทยและประชาชนโดยเฉพาะชาวนา จะได้รับประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ ขณะเดียวกัน จะต้องดูแลค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวน เพราะการปรับขึ้นลง มีผลต่อการค้าขาย ซึ่งรัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องเข้ามาดูแล โดยไม่จำเป็นจะต้องอ่อนค่า หรือ แข็งค่า แต่ไม่ควรที่จะผันผวนเร็วเกินไป

คุณอาจสนใจ