ต่างประเทศ

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์! 'รัสเซีย' ผ่านมาตรการเศรษฐกิจพิเศษยุคสงคราม เปิดทางสั่งภาคธุรกิจหาสินค้าให้กองทัพ

โดย petchpawee_k

7 ก.ค. 2565

785 views

สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซีย และยูเครน ส่อยืดเยื้อหนัก หลังจากที่ล่าสุด รัฐสภารัสเซียได้ผ่านมาตรการเศรษฐกิจในภาวะสงคราม เปิดทางสั่งภาคธุรกิจหาสินค้าให้กองทัพแล้ว ถือเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการเศรษฐกิจในภาวะสงครามครั้งแรกในประวัติศาสตร์รัสเซีย  ซึ่งจะเปิดทางให้รัฐบาลสามารถบังคับให้ธุรกิจต่างๆ จัดหาสินค้าให้กับกองทัพ และสั่งให้พนักงานบริษัททำงานล่วงเวลา เพื่อสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียในยูเครน


 โดยร่างกฎหมาย 2 ฉบับได้ผ่านการพิจารณาวาระแรกในสภาล่างของรัสเซียด้วยมติเอกฉันท์ โดยฉบับแรกจะเปิดทางให้รัฐบาลสามารถกำหนดมาตรการเศรษฐกิจพิเศษในระหว่างปฏิบัติการทางทหาร โดยบริษัทต่างๆ จะต้องจัดหาสินค้าและบริการให้กองทัพ


 ส่วนร่างกฎหมายฉบับที่ 2 เป็นการแก้ไขกฎหมายแรงงาน เพื่อให้รัฐบาลมีสิทธิในการควบคุมชั่วโมงการทำงาน รวมถึงกำหนดวันหยุดในบริษัทที่กำหนด โดยพนักงานของบริษัทที่จัดหาสินค้าให้กองทัพอาจถูกบังคับให้ทำงานในช่วงเวลากลางคืน รวมถึงในวันหยุด และไม่มีวันหยุดประจำปี


อย่างไรก็ดี กฎหมายทั้ง 2 ฉบับยังคงต้องผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งประธานรัฐสภารัสเซียระบุว่า จะมีการอภิปรายแบบปิดในวันที่ 6 กรกฎาคม จากนั้นจะถูกส่งไปเข้าสู่การพิจารณาของสภาสูง และต้องลงนามโดยประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ก่อนจึงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย


นายยูริ บอริซอฟ รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย กล่าวว่า ภาระของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก เพื่อรับประกันการจัดหาอาวุธและกระสุนปืน จึงจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทางทหาร อีกทั้งชาติตะวันตกกำลังเสริมกำลังทหารบริเวณชายแดนที่ติดกับรัสเซีย เพิ่มแรงกดดันในการคว่ำบาตร เพิ่มอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครน ดังนันการผ่านร่างกฎหมาย 2 ฉบับใหม่นี้ถึงมีความสำคัญยิ่งคุณอาจสนใจ