คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

โดย nut_p

9 พ.ค. 2566

118 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2566    

- ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเหตุกราดยิง กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย
- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดสถานีกาชาดที่ 9 อุดรธานี
- สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีฯ ทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณ โรงพยาบาลสัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
- ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก รร.รักษ์อุบลการบริบาล
- องคมนตรี มอบรางวัลเทพทอง แก่ผู้แทนองค์กรและบุคคลดีเด่น ด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ประจำปี 2565
- มูลนิธิพระดาบส รับมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมอาชีพ แก่ศิษย์โรงเรียนพระดาบส

คุณอาจสนใจ