คลิปเต็มรายการ

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

โดย nut_p

24 ก.พ. 2566

80 views

ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

- ในหลวง มีพระราชสาส์นไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย
- กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ของรร.ตชด. จ.กาญจนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
- องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จาก ม.รามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2563-2564
-  องคมนตรี ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

คุณอาจสนใจ