นายกฯ ดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ลงทุน Data Center ในไทย สร้างทั้งเม็ดเงิน-โครงสร้างพื้นฐาน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาในไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล ดังนี้


1.ดึงเงินลงทุน Data Center ขนาดใหญ่ โดยแห่งหนึ่งลงทุน ประมาณ 5 พันล้านเหรียญ หรือ 170,000 ล้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้ดึง Microsoft, Google, AWS, Tencent, Alibaba มา ก็ 850,000 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 4.8% ของ GDP

2.เป็นการทำให้มีโครงสร้างพื้นฐานในการทำให้ประเทศไทย กลายเป็น ศูนย์กลางทางด้าน AI ของภูมิภาค

3.สร้างความพร้อมในการพัฒนาให้ไทยเป็น smart city เช่นการทำให้มี capacity ในการประมวลผลข้อมูลจาก Internet of Things

4.ดึงให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขยายการผลิตในไทย เช่น ผู้ผลิต Hardisk Drive

5.สร้างงานเป็นจำนวนมากจากขยายตัวของอุตสาหกรรมที่อยู่ใน ห่วงโซ่อุปทาน

6.ทำให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ สำหรับโลกอนาคต ให้ ประชาชนชาวไทย เช่น AI, Cloud Infrastructure, Robotics

7.สร้าง demand มหาศาลให้เกิดการพัฒนา พลังงานไฟฟ้า renewable และเกิดการใช้พลังงานที่ประเทศไทยผลิตเกินทำให้ค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าลดลง

8.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้รัฐสามารถบูรณาการข้อมูลของรัฐทำให้รัฐให้บริการประชาชนได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการนำ AI มาช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น

และ 9.ลดการซ้ำซ้อนของการลงทุนใน infrastructure ของรัฐ (I.e., หน่วยงานรัฐสามารถ optimize การลงทุนใน server และการบริหารจัดการ ได้)


การดึงบริษัทยักษ์ใหญ่หลายบริษัทมาลงทุนด้าน Data Center ได้พร้อมกันครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพราะที่ผ่านมาไทยขาดการลงทุนในด้านนี้มาโดยตลอด

โดย panisa_p

15 พ.ย. 2566

37 views

EP อื่นๆ