เศรษฐกิจ

ตลท.เข้ม คุม 'ช็อตเซล' ขีดเส้นโบรกเกอร์ส่งหลักฐานมีหุ้นใน 15 วัน

โดย panwilai_c

21 พ.ย. 2566

30 views

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมช็อตเซล ขีดเส้นโบรกเกอร์ส่งหลักฐานการมีหุ้นใน 15 วันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมช็อตเซล ด้วยการเข้มงวดการส่งหลักฐานของโบรกเกอร์ เพื่อแสดงการมีหุ้นในครอบครองก่อนส่งคำสั่งขายภายใน 15 วัน หากไม่สามารถส่งได้ทัน จะสันนิษฐานว่าเป็นการทำช็อตเซลโดยไม่มีหุ้นในมือ (Naked Short Sell) ซึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะลงโทษทางวินัยกับโบรกเกอร์นอกจากนั้น จะตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมา ซึ่งจะประกอบด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความเท่าเทียมเป็นธรรมของผู้ที่ใช้โปรแกรมเทรดและไม่ได้ใช้โปรแกรมเทรด ให้เป็นไปตามหลักสากลส่วนสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว คือ การส่งหนังสือเวียนกำชับไปยังโบรกเกอร์และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือในการตรวจสอบธุรกรรมช็อตเซล พร้อมประสานกับ ก.ล.ต. ตรวจสอบบัญชีซื้อขายร่วมที่ทำรายการช็อตเซลเพื่อหาผู้ที่มีอำนาจสั่งการตัวจริงสำหรับข้อแนะนำของ ก.ล.ต.ให้คณะกรรรมการ ตลท.พิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดราคาทำชอร์ตเซลด้วยราคาสูงกว่าราคาครั้งสุดท้าย (Uptick Rule) เพื่อไม่ให้เกิดการดัมพ์ราคานั้น ตลท.ได้หารือกันแล้วเห็นว่า ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องนำมาใช้ เพราะตลาดหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงไปตามเทรนด์โลก ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติ แต่ไม่ได้ปิดโอกาสการนำมาใช้หากพบสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่มีผลกระทบต่อการซื้อขายก็จะดำเนินการทันทีรับชมทางยูทูบที่ : https://youtu.be/xhDYKfF8YlU

คุณอาจสนใจ