เศรษฐกิจ

หอการค้าไทย เผย ชาวนาไทยแบกหนี้หลังแอ่น มีรายได้หลังหักต้นทุนเหลือแค่ 3.9 หมื่นบาทต่อปี

โดย parichat_p

10 พ.ค. 2566

28 views

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ปัญหาของชาวนาในขณะนี้ คือ แหล่งน้ำและเมล็ดพันธุ์ในชนิดข้าวที่ตลาดมีความต้องการและให้ผลผลิตต่อไร่สูง ยังมีไม่เพียงพอ  รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ยังสูง ทั้งปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และน้ำมัน ที่สำคัญชาวนาไทยยังมีภาระหนี้สิน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สุดของชาวนาไทย โดยเวลานี้ชาวนากว่า 90% มีภาระหนี้สิน อยากให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามา เร่งแก้ปัญหา รวมถึงหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวนา เพื่อลดหรือปลดภาระหนี้สินได้เร็วขึ้น


สอดคล้องกับหอการค้าไทย ที่เปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวนาไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงถึง 1-3 แสนบาทต่อครัวเรือน แบกกันหลังแอ่น ทั้งหนี้ ธ.ก.ส. และหนี้ร้านค้า โดยชาวนาจะนำสินค้มาใช้จ่ายก่อน แล้วค่อยผ่อนจ่ายทีหลัง โดยร้านค้าจะบวกเพิ่ม 30-50 บาท แล้วแต่จะตกลงกัน ซึ่งการเป็นหนี้ของชาวนาเกิดขึ้นมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 1 ปี ชาวนาไทยมีเงินเหลือในกระเป๋าหลังหักต้นทุนแค่ 3.9 หมื่นบาทต่อปี ต่ำกว่าชาวนาเวียดนามเกือบเท่าตัว


https://youtu.be/-Zr9VYxXPAw

คุณอาจสนใจ

Related News