เศรษฐกิจ

กยศ.เตรียม 2 แผน รับมือกฎหมายใหม่ 'เว้นเก็บดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ'

โดย panwilai_c

23 ก.ย. 2565

67 views

กยศ.เตรียม 2 แผน รับมือกฎหมายใหม่ เว้นเก็บดอกเบี้ยและเบี้ยปรับนายชัยณรงค์ กัจฉปานนท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน กยศ.มีสภาพคล่อง 200,000 ล้านบาท ซึ่งหากปล่อยกู้ปีละ 40,000 ล้าน เท่ากับที่ปล่อยกู้อยู่ในปัจจุบัน ก็จะปล่อยได้อีก 5 ปี หลังจากนั้น ถ้าเงินที่ปล่อยกู้ ไหลกลับเข้ากองทุนลดลง จากการไม่เก็บดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ก็จะส่งผลต่อการปล่อยกู้รายใหม่ ซึ่ง กยศ.ได้เตรียมแผนรับมือไว้ 2 แนวทาง คือ ปล่อยกู้ให้กับผู้ที่เดือดร้อนจริงเท่านั้นแต่หากรัฐจะให้ปล่อยกู้ 100% เหมือนในปัจจุบัน รัฐจะต้องสนับสนุนงบประมาณให้กองทุน เพราะตั้งแต่ปี 2561 กยศ.ไม่ได้ใช้งบจากรัฐในการปล่อยกู้ แต่จะใช้เงินจากผู้กู้ที่ชำระหนี้เข้ามา หมุนเวียนปล่อยกู้ให้รายใหม่ ซึ่งในปีงบ 65 นี้ มีการชำระหนี้คืนเข้ามาแล้ว 2.72 หมื่นล้านบาทอย่างไรก็ดี หลังมีข่าวเรื่องการจะยกเลิกคิดดอกเบี้ย และเว้นเบี้ยปรับ ทำให้ขณะนี้มีผู้กู้จำนวนหนึ่งหยุดชำระหนี้ เพื่อรอดูความชัดเจนดังกล่าว ซึ่งหากไม่มีการเก็บดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ตาม พรบ.กยศ.ฉบับใหม่ จะทำให้เม็ดเงินหายไปปีละ 6 พันล้านบาท ขณะที่ปัจจุบันมีการผิดนัดชำระหนี้แล้ว 2.37 ล้านราย คิดเป็นเงินต้นถึง 9.1 หมื่นล้านบาท


รับชมได้ทางยูทูบ : https://youtu.be/rPSJ5ce3Q_o

คุณอาจสนใจ