เศรษฐกิจ

คลัง เตรียมเเจงวุฒิสภา ถึงผลกระทบแก้กฎหมายไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย กยศ.

โดย panwilai_c

15 ก.ย. 2565

48 views

กระทรวงการคลัง เตรียมชี้แจงวุฒิสภาฯ ถึงผลกระทบแก้กฎหมายไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย กยศ. และเบี้ยปรับ หวั่นกระทบทุนหมุนเวียนปล่อยกู้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยกรณีที่สภาเห็นชอบแก้กฎหมายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ไม่เก็บดอกเบี้ย และไม่คิดเบี้ยปรับนั้น ยังมีขั้นตอนของวุฒิสภาฯ ที่ กระทรวงการคลังจะต้องไปชี้แจงตามขั้นตอนทางกฎหมาย ถึงเหตุจำเป็นที่จะต้องมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ และข้อเท็จจริงของผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นส่วนจะสามารถปรับเปลี่ยนร่างกฎหมายได้หรือไม่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของวุฒิสภาฯแต่หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านวุฒิสภาฯ ก็คงต้องมีการวางแผนบริหารเงินกองทุน กยศ.ในอนาคต เนื่องจากรายรับในด้านดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจะหายไป ซึ่งที่ผ่านมา กยศ.บริหารเงินกองทุน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินอยู่แล้ว โดยกองทุนฯ ใช้วงเงินเดิมที่รัฐบาลให้ และเงินจากที่เยาวชนรุ่นก่อน เรียนจบแล้ว ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยมาหมุนเวียนปล่อยกู้รุ่นต่อไป บางส่วนถ้าล่าช้าก็เสียเบี้ยปรับ ทำให้มีเงินหมุนตลอดเวลาขณะที่นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. กล่าวว่า หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ตามที่รัฐสภาเห็นชอบ ทางคณะกรรมการกองทุนจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อสถานะกองทุน และการบริหารจัดการเรื่องการปล่อยกู้ในกับนักเรียนในระยะต่อไป เนื่องจากในแต่ละปีกองทุนจะมีสภาพคล่องที่ได้รับจากการชำระหนี้เงินกู้ ประมาณ 40,000 ล้านบาท ในจำนวน ดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ ประมาณ 6,000 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปี เมื่อไม่มีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ รายรับส่วนนี้ก็จะหายไปปัจจุบัน กยศ.ได้ออกมาตรการลดดอกเบี้ย เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษบกิจ จากร้อยละ 1 ซึ่งถูกอยู่แล้ว เหลือเพียงร้อยละ 0.01% เท่านั้น ส่วนเบี้ยปรับ จากร้อยละ 7.5 ก็ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.5 และสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ ลดเงินต้นให้อีก 5% โดยในปีการศึกษา 2565 นี้ กยศ.ได้เตรียมเงินให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท รองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 600,000 ราย โดยกู้ยืมได้ โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน


รับชมทางยูทูปที่ : https://youtu.be/eHXshQFxh-E

คุณอาจสนใจ

Related News