เศรษฐกิจ

ธ.ก.ส.หนุนเกษตรกรฝ่าวิกฤตปุ๋ยแพง สู่ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าและยั่งยืน

โดย pattraporn_a

6 ก.ค. 2565

62 views

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ส่งเสริมเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุน รับมือวิกฤตปุ๋ยแพง โดยกระจายความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 399 แห่งทั่วประเทศ เพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสู่การทำการเกษตรแบบยั่งยืน


กลุ่มเกษตรกรร่วมกันทำปุ๋ยอินทรีย์ หลังจากได้เรียนรู้วิธีจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส.บ้านซับรวงไทร ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้วัตถุดิบหลักจากมูลสัตว์ และซากพืช ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก ในยามวิกฤติปุ๋ยแพง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนเช่นนี้ และที่นี่นับเป็น 1 ใน 399 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ


ผลผลิตงอกงาม เกษตรกรนำไปจำหน่ายในตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ได้ราคาสูงกว่าพืชผักทั่วไป คือผลลับที่คุ้มค่าจากการได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตผักปลอดภัย การใช้สมุนไพร การนำเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตร ไปทำให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนระบบการเชื่อมโยงตลาด ทั้งในท้องถิ่นและภายนอก ตั้งเป้ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อฟื้นฟูอาชีพ และปรับเปลี่ยนการผลิตมากกว่า 250,000 ราย


ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนเกษตรกร ลูกค้า ธ.ก.ส. คนรุ่นใหม่ รวมถึงแรงงานคืนถิ่น ด้วยองค์ความรู้และสินเชื่อ เพื่อก้าวผ่านวิกฤตสู่ความยั่งยืน


รับชมทางยูทูปที่ :https://youtu.be/mKx0-pRs1lc

คุณอาจสนใจ