เศรษฐกิจ

สรรพากรยอมถอย ผ่อนปรนเก็บภาษีคริปโตฯ จ่อถกแก้กฎหมาย

โดย pattraporn_a

28 ม.ค. 2565

30 views

สรรพากร ยอมถอย ผ่อนปรนเก็บภาษี ณ ที่จ่าย เทรดคริปโตฯ ในเอ็กซ์เชนจ์ที่ได้รับการรับรองจาก กลต. พร้อมให้นำผลขาดทุนจากการเทรดมาหักลบกำไรในการยื่นภาษีเงินได้ประจำปี


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยแนวทางการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดวิธีการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัลให้ชัดเจน ทั้งประเภทของเงินได้ และ ผลประโยชน์ให้ครอบคลุมกำไร, รายได้จากการโอน , การวัดมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ฯ เวลาที่ได้มาหรือ ราคาถัวเฉลี่ยในวันที่ได้มา ซึ่งรายละเอียดจะระบุในคู่มือการชำระภาษีของผู้มีเงินได้จากการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะเผยแพร่ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคมนี้


ส่วนของการผ่อนปรน จะเสนอให้ออกกฎกระทรวง ให้สามารถนำผลขาดทุนมาหักกลบกับกำไรได้ในปีภาษีเดียวกัน ในกรณีที่มีการเทรดกับผู้ประกอบธุรกิจรับซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange) ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.เท่านั้น นอกจากนี้ยังยกเว้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ในกรณีธุรกรรมที่กระทำผ่าน Exchange ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต.และธนาคารแห่งประเทศไทย


ส่วนอนาคต กรมสรรพากร จะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้เชิงนโยบาย การแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นและเหมาะสม เช่น การแก้กฎหมายเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยให้ผ่านผู้ประกอบธุรกิจ หรือ Exchange เป็นผู้หัก และนำส่งกรมสรรพากร เป็นต้น


ทั้งนี้พบว่าการสำรวจความเห็นครั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 3,000 ราย โดย 82% เป็นผู้มีเงินได้จากธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และในจำนวนนี้ เกือบ 90% ทราบมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองอย่างชัดเจน ขณะที่ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นจาก 240 ล้านบาท เป็น 4,839 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าเพิ่มขึ้นจาก 9,600 ล้านบาท เป็น 114,539 ล้านบาท และมีจำนวนบัญชีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นจาก 1.7 แสนราย เป็น 1.98 ล้านราย


ชมผ่านยูทูบ : https://youtu.be/LZrycGbai_g 

คุณอาจสนใจ

Related News