เศรษฐกิจ

กรมการค้าภายในชี้แจงกรณีลานเทฮั้วโรงงานหยุดซื้อปาล์ม

โดย gamonthip_s

3 มิ.ย. 2567

96 views

(3 มิ.ย.) นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับลานเทปาล์มบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปิดรับซื้อผลปาล์มโดยไม่บอกสาเหตุ ทำให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มบางรายไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้กรมการค้าภายใน ได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที โดยสถานการณ์การรับซื้อ ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2567 โรงสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่เปิดรับซื้อปกติ มีหยุดรับซื้อ 1 โรงงาน โดยเป็นการหยุดปกติในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบล่วงหน้าแล้ว สำหรับลานเทส่วนใหญ่เปิดรับซื้อ เนื่องจากยังสามารถส่งผลปาล์มจำหน่ายให้แก่โรงงานในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจากการตรวจสอบโรงงานสกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชุมพร ระนอง พังงา ชลบุรี พบว่าส่วนใหญ่ยังคงเปิดรับซื้อเป็นปกติเช่นเดียวกันในส่วนของสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในขณะนี้ พบว่าในช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาอากาศร้อนแล้งต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลปาล์มสุกเร็วขึ้น และเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น โรงงานบางส่วนไม่สามารถรับผลผลิตได้หมด ทำให้ลานเทบางส่วนจำเป็นต้องหยุดรับซื้อ เนื่องจากรถบรรทุกต้องจอดรอคิวจำหน่ายที่หน้าโรงงาน แต่เป็นเพียงการหยุดในระยะสั้น ๆ 1-2 วัน เท่านั้น ทั้งนี้ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว จากการตรวจสอบพบว่า ปริมาณติดคิวลดลง ปริมาณผลปาล์มค้างหน้าโรงงานลดลงแล้ว พร้อมเชิญชวนให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกตามอายุ เพื่อให้ได้ทะลายปาล์มน้ำมันคุณภาพดี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงขึ้น ทั้งนี้หากพบว่ามีการปฏิเสธการรับซื้อหรือเอาเปรียบในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 โดยกรณีปฏิเสธการรับซื้ออาจเข้าข่าย ทำให้เกิดความปั่นป่วน ซึ่งจะมีโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 29  มีโทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง  กรมการค้าภายใน ,ปาล์ม

คุณอาจสนใจ

Related News