เศรษฐกิจ

แรงงาน 18 ล้านคนเสี่ยงเตะฝุ่น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรุกแย่งงานคนไทย

โดย paranee_s

6 มี.ค. 2566

309 views

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics คาดตลาดแรงงานไทยมีแนวโน้มถูกกดดันจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นด้วยอัตราเร่ง คาดว่า จะกระทบคนทำงานกว่า 18 ล้านคน ในหลายอุตสาหกรรม โดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสูงสุด คืออุตสาหกรรมการศึกษา จำนวน 1.1 ล้านคน และโรงแรม ร้านอาหาร จำนวน 2.8 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการใช้ต้นทุนแรงงานสูง ส่งผลให้เมื่อเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ จำนวนแรงงานเดิมที่เคยใช้อาจถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจำนวนมาก


รองลงมาคือ กลุ่มการค้าส่ง-ค้าปลีก ที่มีจำนวนจ้างงานสูงถึง 6.2 ล้านคน ที่จะได้รับผลกระทบจากช่องทางการขายที่เข้าสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ และการจัดส่งสินค้าที่เริ่มใช้บริการผ่าน Third- Party Logistic ตามมาด้วยภาคการผลิต ภาคขนส่ง ที่จะได้รับผลกระทบจากเครื่องจักรที่พัฒนาศักยภาพเป็นรูปแบบอัตโนมัติ หรือ กึ่งอัตโนมัติมากขึ้น


พร้อมแนะนำแรงงาน ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล เพื่อยกระดับให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ (Skilled Labor) หรือ ผู้เชี่ยวชาญ (Specialist) ที่สามารถใช้งานเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเน้นการทำงาน สายวิชาชีพจากความชำนาญเฉพาะทาง ซึ่งจะถูกทดแทนด้วยบทบาทของเทคโนโลยีได้ค่อนข้างยาก

คุณอาจสนใจ