เศรษฐกิจ

'สมศักดิ์' หนุน 'วัวชน-บ่อนไก่-ปลากัด-แข่งม้า' ชี้เป็นซอฟต์ เพาเวอร์ ดึงเงินต่างชาติเข้าประเทศ

โดย nattachat_c

28 ก.พ. 2566

28 views

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้ซักซ้อมแนวทางอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือแข่งขันสัตว์ หลังพิจารณาแล้วเห็นว่า สถานการณ์โควิดคลี่คลาย อยู่ในระดับที่รัฐสามารถควบคุมได้แล้ว


ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น อันเป็นการนำมาซึ่งรายได้กับชุมชนและอาชีพสุจริต จึงให้นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำท้องที่ ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตใช้ดุลพินิจพิจารณา อนุญาตให้เล่นได้ตามสภาพแห่งท้องที่ หรือประเพณีของท้องถิ่น


สำหรับแนวทางอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนัน ประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน หรือแข่งขันสัตว์ เช่น


การเล่นการพนันชนโค

 • ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสม ไม่เป็นการทรมาน หรือ ทารุณกรรมสัตว์
 • นครศรีธรรมราช สงขลา และ พัทลุง เปิดบ่อนได้เดือนละ 1 ครั้ง
 • จังหวัดอื่นๆ เปิดบ่อนได้สัปดาห์ละครั้ง
 • งานประเพณีประจำปี ที่เคยได้รับอนุญาตหาเงินเพื่อการกุศล ปีละไม่เกิน 5 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 วัน และ ต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

การเล่นพนันชนไก่ และกัดปลา

 • อนุญาตเฉพาะ วันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ ต้องไม่ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา


การเล่นพนันวัวลาน

 • ห้ามทรมานสัตว์
 • ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้าไปเล่น หรือเข้าสนามโดยเด็ดขาด
 • ไม่ให้มีการพกพาอาวุธ หรือดื่มแอลกอฮอล์


การเล่นพนันม้าแข่ง

 • ไม่ให้มีการเล่นพนันแข้งม้านัดพิเศษในโอกาสต่างๆ
 • สนามม้ามีเจตนารมณ์ที่จะหารายได้เพื่อบริจาคในกิจการสาธารณะกุศล ควรดำเนินการในการจัดแข้งม้านัดปกติประจำสัปดาห์
 • ไม่อนุญาตให้เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะเข้าเล่นพนัน

-------------

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ขณะนี้ มท.ได้ออกหนังสือแนวทางการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันประเภทสัตว์ต่อสู้กัน หรือแข่งขันสัตว์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งจะทำให้กีฬาสัตว์ท้องถิ่น เช่น วัวชน ไก่ชน ปลากัด และม้า จัดการแข่งขัน และเล่นพนันได้


นายสมศักดิ์ กล่าวว่าเรื่องนี้จะเป็นซอฟต์เพาเวอร์ (Soft Power) ที่จะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของไทย เป็นที่น่าสนใจของชาวต่างชาติ เพราะทุกวันนี้ทุกภูมิภาคมีการจัดแข่งขันสัตว์ และมีสนามแข่งขัน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและประเพณีของไทยมาอย่างยาวนาน


อยากให้หน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมช่วยกันเสนอแนะความเห็นในการร่างกฎหมาย เพราะกฎหมายนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับประชาชน เช่น การทำสัตว์กีฬา วัวชน ไก่ชน เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม โดยออกกติกาให้เป็นสากล


นอกจากนี้ ต้องพัฒนาสายพันธุ์สัตว์ ทำใบเพ็ดดีกรี (Pedigree) หรือใบประวัติ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยให้ทราบถึงที่มาที่ไปของ วัว ไก่ ม้า หรือสัตว์เลี้ยง เวลาขายก็จะได้ราคาสูงกว่าเดิม


ทำแพลตฟอร์มออนไลน์ มีการเก็บภาษี ก็จะสามารถเอาเงินเข้ารัฐเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้ เพราะกระทรวงมหาดไทยจะมีการเปิดให้เล่นอยู่แล้ว เราก็ควรทำให้เป็นระบบ โดยกฎหมายนี้หากทำสำเร็จจะช่วยชาวบ้านและเกษตรกรจำนวนมาก

-------------

รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ZWoZ7EbRtfU

คุณอาจสนใจ

Related News