เศรษฐกิจ

ไม่พบทุจริต! ผลสอบเปลี่ยนป้ายบางซื่อ 33 ล้าน แนะคำว่า 'สถานีกลาง' ใช้ตัวอักษรเดิม ประหยัดงบ

โดย petchpawee_k

25 ม.ค. 2566

469 views

วานนี้ (วันที่ 24 ม.ค.) นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรก ความเหมาะสมของขอบเขตงานและราคากลาง พบว่า การกำหนดขอบเขตการดำเนินการ และราคากลางของ รฟท. เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ เช่น ทบทวนรายละเอียดของวัสดุ / ค่าออกแบบ / ใช้ตัวอักษรเดิม “สถานีกลาง” ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน เพื่อประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุด เป็นต้น


ประเด็นที่ 2 ความถูกต้องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม รอบคอบ และสอดคล้อง กับ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ที่เห็นควรให้ใช้วิธีการประกาศเชิญชวนทั่วไปเป็นลำดับแรกก่อน เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเปิดกว้าง ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับของประชาชน เป็นต้น


ส่วนกรณีที่ รฟท. อ้างว่า เป็นเพราะกระทรวงคมนาคมกำหนดในระเบียบว่าต้อง “เร่งรัด” โครงการนั้น / ก็เป็นปกติของการกำหนดให้แผนการดำเนินโครงการต่างๆ ของรัฐรวดเร็ว เพื่อประโยชน์ของประชาชน แต่ก็ต้องคำนึงถึงระยะเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพด้วย


ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้ว ส่วนจะถูกนำไปปฏิบัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของ รฟท. ที่จะพิจารณา

---------------------------------------------------------

การรถไฟฯ รับฟังความเห็นผู้โดยสารมาปรับปรุงบริการสถานีกลางบางซื่อ


นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟฯ ได้เปิดให้บริการขบวนรถไฟทางไกลจำนวน 52 ขบวน มาให้บริการที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา และได้มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการจากผู้ใช้บริการในช่วงแรกนั้น


การรถไฟฯ ขอเรียนชี้แจงว่า นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สั่งการให้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้โดยสารมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในทุกมิติอย่างเร่งด่วน โดยมอบหมายให้ฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของรถจักร รถโดยสาร การขนส่งสัมภาระและผู้โดยสาร การตรวจสภาพรถ รวมถึง การจัดเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารแนะนำการให้บริการ อย่างเต็มที่


ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเปิดให้บริการทางการ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนการเดินรถ การเปลี่ยนถ่ายขบวนรถมาอย่างดี อย่างไรก็ตามระหว่างการเปิดให้บริการ ได้เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น โดยได้รับแจ้งจากฝ่ายการช่างกลว่า มีตู้โดยสารขบวนรถไฟเกิดชำรุด ทำให้ต้องสับเปลี่ยนตู้โดยสารกับขบวนรถอื่นๆ ส่งผลให้ขบวนรถเกิดความล่าช้ากว่ากำหนด อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในระยะยาว การรถไฟฯ กำลังดำเนินการผลักดัน เพื่อขอจัดหาตู้โดยสารใหม่ เพื่อนำมาให้บริการแก่ประชาชน และทดแทนตู้โดยสารเก่า ซึ่งมีอายุการใช้งานมายาวนาน


สำหรับกรณีที่ระบุว่า การรถไฟฯ ไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้แก่ผู้โดยสารจนทำให้ขึ้นขบวนรถไม่ทันนั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่า การรถไฟฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสารแนะนำการให้บริการ และมีการประกาศผ่านทางเครื่องขยายเสียงตลอดเวลา และจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบว่า มีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวขึ้นขบวนรถไม่ทันแต่ประการใด


ส่วนกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับป้ายข้างขบวนรถไฟที่มีข้อความตกหล่น การรถไฟฯ ขอน้อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และได้สั่งการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ เร่งดำเนินการแก้ไขแล้ว คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ จะแก้ไขเสร็จทั้งหมด


ขณะที่กรณีเกิดคลิปปัญหาฝุ่นควัน บริเวณชานชาลา ขณะที่รถไฟเคลื่อนออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ นั้น การรถไฟฯ ขอชี้แจงว่า คลิปดังกล่าวเป็นชานชาลาชั้น 2 ของสถานี ซึ่งบริเวณชานชาลาสถานีจะมีเครื่องดูดอากาศหรือควันไอเสียออกจากชานชาลาและกลับมามีคุณภาพอากาศที่ดีโดยใช้เวลาไม่กี่นาที แต่ในอนาคตการรถไฟฯ มีแผนงานจะลดปัญหาการเกิดฝุ่นและควันอย่างยั่งยืน


โดยจะนำหัวรถจักรพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถต้นแบบคันแรกในการพัฒนารถไฟระบบ EV on Train มาใช้ เพื่อลดมลพิษ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยการนำเทคโนโลยียานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV) แทนที่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกระทรวงคมนาคม

รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-F43SF8-cW0

คุณอาจสนใจ

Related News