เศรษฐกิจ

สวนปาล์มเตรียมเฮ! กนป.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันปาล์ม 1.5 แสนตัน

โดย paranee_s

19 ต.ค. 2565

57 views

การประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป.ในวันนี้ (19 ต.ค.) ที่ประชุมมีมติเปิดตลาดน้ำมันปาล์มและน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม คราวละ 3 ปี (ปี 66-68) และขยายระยะเวลาดำเนินการตามโครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม เพื่อลดผลผลิตส่วนเกิน ปี 65 เป้าหมาย 150,000 ตัน โดยขยายระยะเวลาส่งออกเป็นสิ้นสุดเดือนธันวาคม 65


พร้อมทั้งเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 65-66 โดยให้เริ่มจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 1 ให้แก่เกษตรกรตั้งแต่เดือนกันยายน 65 เพื่อให้มีความต่อเนื่องจากโครงการฯ ปี 64-65 จากปัจจุบันราคาผลปาล์มดิบ ลงมาอยู่ที่ 4.70-5.10 บาทต่อกิโลกรัม


ที่ประชุม กปน.ยังได้รับทราบสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในประเทศและตลาดโลกที่ได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศอินโดนีเซีย ประกาศยกเลิกภาษีส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มทั้งหมด แต่จากสถานการณ์ภัยแล้งในทวีปอเมริกา ทำให้ราคาน้ำมันพืชชนิดต่างๆ รวมถึงน้ำมันปาล์มยังทรงตัว ไม่ปรับลดลงมากนัก


ขณะที่ความต้องการใช้น้ำมันดิบในประเทศ คาดว่า ความต้องการใช้ในภาคบริโภคและอุตสาหกรรม จะปรับลดลงมาอยู่ที่ 9 หมื่นตันต่อเดือน เนื่องจากภาวะการค้าและการบริโภคยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติ


อย่างไรก็ดี ยังเน้นมาตรการระยะยาว โดยการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้ปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมการลงทุนใหม่ โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ (SAF) ซึ่งในปัจจุบันมีภาคเอกชนหลายรายเริ่มลงทุนแล้ว

คุณอาจสนใจ