เศรษฐกิจ

‘ไทยพาณิชย์’ ใจป้ำ! แจกเงินพนักงานคนละ 4,000 บาท ช่วยบรรเทาค่าครองชีพสูง

โดย petchpawee_k

24 ส.ค. 2565

143 views

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ส่งสารภายใน ถึงพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ โดยระบุว่า เรียน เพื่อนพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ทุกท่านครับ


ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งข่าวดีให้เพื่อนพนักงานได้รับทราบครับ สืบเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ

รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อันส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตโดยรวมของพนักงาน โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ


ด้วยความห่วงใยต่อเพื่อนพนักงาน และความต้องการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเพื่อนพนักงานที่อาจได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าว


โดยสอดคล้องกับทฤษฎีเก้าอี้ 3 ขา ที่มีพนักงานของธนาคารเป็นหัวใจสำคัญตามที่ผมได้แถลงไว้ในวัน Townhall ที่ผ่านมา


จึงมีมติเห็นชอบร่วมกับคณะกรรมการธนาคาร และฝ่ายจัดการซึ่งได้พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษครั้งเดียวเป็นจำนวนเงิน 4,000 บาท ให้กับพนักงานธนาคารในระดับชั้น Staff และ Officer หรือเทียบเท่า  โดยจะจ่ายเข้าบัญชีของพนักงานในวันที่ 1 กันยายน 2565 นี้


ผมขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเสมอมา และผมมีความเชื่อมั่นว่าเราจะช่วยกันสร้างให้ธนาคารไทยพาณิชย์ของเราเป็น “ธนาคารที่ดียิ่งขึ้น” หรือ “Be A Better Bank” และขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเป็นพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ครับ


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/FFal8l7_wz0

คุณอาจสนใจ