เศรษฐกิจ

สมาคมปุ๋ยเผย กรมการค้าฯ ยังไม่ให้ขึ้นค่าปุ๋ยตามที่ตกลง ทำปุ๋ยขาดแคลน กระทบเกษตรกร

โดย thichaphat_d

1 มิ.ย. 2565

87 views

นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า ขณะนี้กรมการค้าภายในยังไม่อนุมัติให้ปุ๋ยเคมีปรับขึ้นราคาตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทำให้ปุ๋ยเคมีบางชนิด โดยเฉพาะปุ๋ยฟอสเฟตเริ่มขาดแคลน และอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว ยางพารา ปาล์ม มันสำปะหลัง และอ้อย ทำให้ไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ในฤดูเพาะปลูก


ก่อนหน้านี้กรมการค้าภายใน ขอให้ผู้ประกอบการปุ๋ยช่วยเร่งนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศ ช่วง ม.ค. – เม.ย. 2565 เพื่อให้เกษตรกมีปุ๋ยเพียงพอในช่วงต้นฤดูการเพาะปลูก โดยสัญญาว่าจะอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาตามต้นทุนนำเข้าที่เพิ่มขึ้น แต่ปรากฏว่ายังปรับราคาไม่ได้ ล่าสุด บางรายได้ชะลอนำเข้าปุ๋ยแล้ว และมีแนวโน้มว่าปุ๋ยบางชนิดจะเริ่มขาดแคลนแล้ว ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบก็คือเกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่


รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/g-J3_fBU00M

คุณอาจสนใจ

Related News