เศรษฐกิจ

‘เสริมสุข’ เตรียมออกจากตลาดหุ้น บริษัทลูก ‘ไทยเบฟ’ ตั้งโต๊ะซื้อ ทุ่ม 6 พันล้าน

โดย chutikan_o

4 ก.ค. 2567

417 views

‘ไทยเบฟ’ เตรียมดึง ‘เสริมสุข’ ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ส่งบริษัทย่อย ‘โซ วอเตอร์’ เสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ‘เสริมสุข’ รวมเป็นเงินเกือบ 6 พันล้าน


วันที่ 4 ก.ค. 2567 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเสริมสุข ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


โซ วอเตอร์ ทำคำเสนอซื้อหุ้นหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของเสริมสุข จำนวน 93,945,680 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 35.33% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของเสริมสุข ในราคาเสนอซื้อ 63.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นใช้เงินทุนประมาณ 5,918 ล้านบาท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์


ทั้งนี้บริษัท โซ วอเตอร์ นั้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย โดย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 โซวอเตอร์ถือหุ้นในบริษัทเสริมสุขทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 64.67%

คุณอาจสนใจ

Related News