เศรษฐกิจ

ดอนเมืองโทลล์เวย์ ขึ้นค่าผ่านทาง 5-10 บาท จ่ายสูงสุด 170 บาท เริ่ม 22 ธ.ค.นี้

โดย nicharee_m

20 มิ.ย. 2567

767 views

ไหวไหม? ดอนเมืองโทลล์เวย์ เเจ้งปรับค่าผ่านทาง ขึ้นอีก 5-10 บาท ส่งผลค่าผ่านทางสูงสุดแตะ 170 บาท เริ่มวันที่ 22 ธันวาคมนี้

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) แจ้งผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทล์ลเวย์ ว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทาน กำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550

สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2572 ช่วงดินแดง - ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง - อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตรา ค่าผ่านทางในปัจจุบัน

ส่งผลอัตราค่าผ่านทางใหม่ ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึง 22 ธันวาคม 2572

ขึ้นค่าทางด่วน 10 บาท ช่วงดินแดง-ดอนเมือง รถ 4 ล้อ ปรับจาก 80 บาท เป็น 90 บาท มากกว่า 4 ล้อ จาก 110 บาท เป็น 120 บาท

ขึ้นค่าทางด่วน 5 บาท ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 4 ล้อ ปรับจาก 35 บาท เป็น 40 บาท มากกว่า 4 ล้อจาก 45 บาท เป็น 50 บาท

ส่งผลค่าผ่านทาง ช่วงดินแดง-อนุสรณ์สถาน อัตราใหม่ต้องจ่ายสูงถึง 170 บาท/เที่ยว


คุณอาจสนใจ