เศรษฐกิจ

ไทยแซงเวียดนาม ขึ้นแท่นอันดับ 2 ประเทศน่าลงทุน กลุ่มกำลังพัฒนาในเอเชีย

โดย nicharee_m

20 มี.ค. 2567

116 views

สถาบันมิลเคนของสหรัฐ (Milken Institute) เปิดเผยดัชนีโอกาสด้านการลงทุนระดับโลก (Global Opportunity Index) หรือ GOI พบว่า ประเทศไทย ครองอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา (E&D) ในภูมิภาคเอเชีย แซงหน้าเวียดนาม

ทั้งนี้ ประเทศ 10 อันดับแรกในกลุ่ม E&D ภูมิภาคเอเชีย เมื่อพิจารณาตามอันดับ GOI ประจำปี 2567 พบว่า มาเลเซีย มาเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม E&D ภูมิภาคเอเชีย และอยู่ในอันดับ 27 ของโลก / ไทยมาเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม E&D ภูมิภาคเอเชีย และอันดับ 37 ของโลก / จีน อันดับ 3 ในเอเชีย อันดับ 39 ของโลก / อินโดนีเซีย อันดับ 4 ในเอเชีย อันดับ 55 ของโลก / เวียดนาม อันดับ 5 ในเอเชีย อันดับ 65 ของโลก / อินเดีย อันดับ 6 ในเอเชีย อันดับ 72 ของโลก / มองโกเลีย อันดับ 7 ของเอเชีย อันดับ 78 ของโลก / ศรีลังกา อันดับ 8 ของเอเชีย อันดับ 82 ของโลก / ฟิลิปปินส์ อันดับ 9 ของเอเชีย อันดับ 91 ของโลก และกัมพูชา อันดับ 10 ของเอเชีย อันดับ 93 ของโลก

โดยกลุ่มประเทศ E&D ในภูมิภาคเอเชียสามารถดึงดูดเงินทุนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (53.2%) ของทั้งหมดที่ไหลเข้าสู่กลุ่มประเทศ E&D ทั่วโลกในระหว่างปี 2561-2565

ส่วนสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ติดอันดับ 14 ตามการจัดอันดับ GOI ประจำปี 2567 ขณะที่ญี่ปุ่นติดอันดับที่ 16

ขณะที่ประเทศ 10 อันดับแรก ตามการจัดอันดับ GOI ประจำปี 2567 ได้แก่ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และไอร์แลนด์

ประเทศเดนมาร์กครองอันดับ 1 ของปีนี้ โดยได้คะแนนสูงสุดในด้านการรับรู้ทางธุรกิจ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความยากง่ายในการทำธุรกิจในประเทศนั้น ๆ รวมถึงตัวชี้วัดด้านกฎระเบียบอื่น ๆ และยังได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 3 ในด้านพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ซึ่งครอบคลุมศักยภาพทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ขีดความสามารถของแรงงาน ตลอดจนความพยายามในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืน

ขณะที่สหรัฐอเมริกา มาเป็นอันดับ 4 โดยขยับขึ้นมาหนึ่งขั้นจากปีก่อนหน้า และคว้าคะแนนสูงสุดในด้านโครงสร้างเชิงสถาบัน ซึ่งติดตามความสามารถของสถาบันในประเทศในการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของนักลงทุน นอกจากนี้ สหรัฐยังติดอันดับ 5 ในด้านบริการทางการเงิน ซึ่งประเมินระบบการเงินโดยรวมในประเทศ ตลอดจนการเข้าถึงบริการทางการเงิน

ส่วนฟินแลนด์คว้าอันดับ 3 โดยได้รับคะแนนสูงสุดในด้านมาตรฐานและนโยบายระหว่างประเทศ ซึ่งประเมินการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายของประเทศที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีความได้เปรียบด้านเสถียรภาพ แต่นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนสูง ยังคงแสดงความสนใจเข้าลงทุนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา

ดัชนี GOI ถือเป็นดัชนีอ้างอิงที่ให้ข้อมูลสำคัญแก่นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก และบ่งชี้มุมมองเกี่ยวกับความน่าดึงดูดและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศ

ในการจัดทำดัชนี GOI สถาบันมิลเคนประเมินโอกาสด้านการลงทุนผ่านทางปัจจัยชี้วัด 100 รายการ แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ การรับรู้ทางธุรกิจ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บริการทางการเงิน กรอบโครงสร้างเชิงสถาบัน รวมถึงมาตรฐานและนโยบายระหว่างประเทศ


คุณอาจสนใจ