เศรษฐกิจ

‘บิทคับ’ ยืนยันประกอบธุรกิจสุจริตโปร่งใส ไม่เกี่ยวข้องกลุ่มพนันออนไลน์

โดย thichaphat_d

17 ก.พ. 2566

41 views

จากกระแสข่าว bitkub แพลตฟอร์มเทรดบิตคอยน์ชื่อดังของไทย ถูกเชื่อมโยงว่าอาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาและพนันออนไลน์ ซึ่งล่าสุดทางบิทคับได้ออกมาชี้แจงว่า

ตามที่ปรากฏข่าวจากสำนักข่าวแห่งหนึ่งว่า บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มพนันออนไลน์และขาดการกำกับกิจการที่ดี นั้นบริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลที่ปรากฏรายชื่อตามข่าวแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความสุจริต โปร่งใส และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพที่ดี โดยบริษัทฯ คำนึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล รวมถึงบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ปปง.) ในการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอย่างสม่ำเสมอและมาโดยตลอดประการสำคัญ บริษัทฯ ยึดถือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ และผู้บริหารของบริษัทฯ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม ความสุจริตและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นสำคัญเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ จึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่ปรากฏตามข่าว และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาการดำเนินการที่จำเป็นตามกฎหมายต่อไป

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ทุกท่านทราบ และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและความโปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย

บริษัทฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจในบริการของเรามาโดยตลอด

คุณอาจสนใจ

Related News