เศรษฐกิจ

'การคลัง' เล็ง! ใช้ประวัติจ่ายค่าไฟ พิจารณาปล่อยสินเชื่อ

โดย paweena_c

23 ม.ค. 2566

168 views

กระทรวงการคลัง เล็งใช้ข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้า มาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ


นายพรชัย ฐีระเวช โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้มีการหารือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ธนาคารกรุงไทย และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้า มาใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินของประชาชน


ซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศว่า ข้อมูลการชำระค่าไฟฟ้า เป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินความสามารถและความเต็มใจในการชำระหนี้ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการ SME ที่มีประวัติสินเชื่อสั้น หรือ ไม่มีประวัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน


เบื้องต้นมีแนวคิดที่จะนำร่องใช้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าและชำระค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มาประกอบการพิจารณาสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบการ SMEs ในต่างจังหวัด ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ และช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินเชื่อในสถาบันการเงิน ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม


คุณอาจสนใจ