เศรษฐกิจ

ปรับรอบที่ 3! พรุ่งนี้ไข่ไก่ขึ้นราคา อีกแผงละ 3 บาท

โดย nicharee_m

2 ส.ค. 2565

112 views

เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด, สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เขียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม 10 สตางค์/ฟอง หรือ 3 บาท/แผง (30 ฟอง) จาก 3.40 บาท เป็น 3.50 บาท/ฟอง


ทำให้ไข่ไก่คละ และไข่ไก่เบอร์ ทุกเบอร์ ปรับขึ้นอีก 3 บาท/แผง เริ่มวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป


การปรับราคาขึ้นในครั้งนี้ เป็นการปรับขึ้น ครั้งที่ 3 นับจากที่ปรับครั้งแรก ฟองละ 20 สตางค์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม เป็นฟองละ 3.20 บาท และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 อีก 20 สตางค์ มีผลทำให้ราคาไข่ไก่ขยับไปเป็นฟองละ 3.40 บาท และครั้งนี้อีก 10 สตางค์ รวม 3 ครั้ง 50 สตางค์ หรือ แผงละ 15 บาทแล้วคุณอาจสนใจ

Related News