เศรษฐกิจ

AIS แจ้งซื้อกิจการ 3BB มูลค่ารวม 3.2 หมื่นล้านบาท

โดย chutikan_o

4 ก.ค. 2565

84 views

AIS แจ้ง ตลท. เตรียมซื้อกิจการ 3BB ถือหุ้น 99.87% พร้อมหน่วยลงทุน JASIF 19% มูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท


วันนี้ (4 ก.ค. 2565) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวน์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย 99.87 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ TTTBB และซื้อหน่วยลงทุน ในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)


โดยที่ซื้อหุ้น TTTBB จากบริษัท อคิวเมนท์ จำกัด (ACU) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (JAS) ซึ่งรวมถึงการได้มาซึ่งบริษัทย่อยของ TTTBB อีกสองบริษัท คือ บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด และบริษัท อิล คลาวน์ จำกัด และการได้มาซึ่งบริษัท ทรี บีบี จำกัด ตามเงื่อนไขบังคับก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท


และที่เข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) จาก JAS จำนวน 1,520 ล้านหน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19 ของจำนวนลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท


ทั้งนี้ รวมเรียกทั้งสองธุรกรรมว่า ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาทเมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 AWN ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ACU และ JAS เพื่อซื้อหุ้น TTTBB และหน่วยลงทุน JASIF ซึ่ง AWN จะทำการขออนุญาตในการเข้าทำธุรกรรมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และหน่วยลงทุน


อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้ยืมเพิ่มเติม จึงมีแผนที่จะใช้เงินกู้ยืมสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้ รวมถึงยังคงนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของกำไรรวมสุทธิคุณอาจสนใจ

Related News