เศรษฐกิจ

ไฟเขียว “แกร็บ-ไลน์แมน" เข้าร่วม “คนละครึ่ง เฟส 3” เริ่มใช้ 4 ต.ค.นี้

โดย attayuth_b

21 ก.ย. 2564

102 views

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับสิทธิจากเดิม 31 ล้านสิทธิ เหลือ 28 ล้านสิทธิ ส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ปรับลดจำนวนกลุ่มเป้าหมายจากเดิม 1.4 ล้านสิทธิ เหลือ 1 ล้านสิทธิ


กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม นี้ โดยรัฐจะสนับสนุนเงินในส่วนค่าอาหาร และ/หรือเครื่องดื่มเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ซึ่งขณะนี้มีผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 2 ราย คือ Grab และ LINEMAN โดยผู้ประกอบการร้านอาหารในโครงการฯ ที่ประสงค์จะขายอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการ Food Delivery Platform สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนนี้เป็นต้นไป


อย่างไรก็ตามโดยสามารถเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ Food Delivery Platform ได้เพียงรายเดียว โดยในวันที่ 1 ตุลาคม กระทรวงการคลังจะโอนวงเงินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 รอบที่ 2 เพิ่มเติม จำนวน 1,500 บาท โดยนำไปรวมกับวงเงินสิทธิคงเหลือจากรอบแรกให้อัตโนมัติ ประชาชนยังคงสามารถใช้จ่ายในโครงการต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 64แท็กที่เกี่ยวข้อง  แกร็บฟู้ด ,ไลน์แมน ,คนละครึ่ง

คุณอาจสนใจ