เศรษฐกิจ

เช็กเลย! เกณฑ์ผู้มีสิทธิรับ 'เงินดิจิทัล' 1 หมื่นบาท ใครได้บ้าง?

โดย panwilai_c

8 พ.ค. 2567

66 views

ชัดเจนมากขึ้นแล้ว สำหรับโครงการดิจิทัล วอลเล็ต หลังจากคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ได้ประชุมกันที่กระทรวงการคลัง เพื่อสรุปเกณฑ์ต่างๆในโครงการนี้วันนี้ (8 พ.ค. 67) มีการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งเป็นการประชุมภายใน ที่ กระทรวงการคลัง มีรายงานว่า ในที่ประชุมได้สรุปเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยเฉพาะเกณฑ์เงินฝากที่กำหนดไม่เกิน 500,000 บาทนั้น จะนับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ สลากออมสิน เริ่มนับสิ้นสุดถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ทำให้ตอนนี้ไม่สามารถถอนเงินออกได้ทันแล้วขณะที่เกณฑ์รายได้ สรุปว่า วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดว่า จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาท ทั้งนี้การลงทะเบียนจะเริ่มภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ส่วนเกณฑ์การซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้น บริการและสินค้าต้องห้าม เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ส่วนเกณฑ์อายุของผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิทัล วอลเล็ต ต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567นอกจากนี้ในการประชุม ยังมีความชัดเจนว่า โครงการนี้ จะใช้แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ในการใช้จ่ายโครงการ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ละเอียดเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ได้อย่างเข้าใจ ไม่เป็นอุปสรรค ในที่ประชุม ยังมีการหารือเรื่องข้อมูล การติดตามตรวจสอบโครงการนี้อีกด้วย

คุณอาจสนใจ

Related News