เศรษฐกิจ

เปิดนิทรรศการเศรษฐกิจ BCG ตอบคำถามความเป็นไปได้ของโมเดล

โดย panwilai_c

18 พ.ย. 2565

76 views

สำหรับเป้าหมายกรุงเทพ ว่าด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG มีการจัดแสดงผ่านนิทรรศการ Thailand BCG จากภาครัฐและภาคเอกชนของไทย ที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว เช่นการตั้งเป้าคาร์บอนเป็นศูนย์ ทีมข่าวได้ติดตามตัวอย่างจากศูนย์ข่าวสีเขียว Green Media Center ที่สามารถทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ได้ส่วนสำคัญของนิทรรศการ Thailand BCG ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวิภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว นอกจากหน่วยงานรัฐจะนำเสนอนวัตกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว เช่น ชะลอม สัญลักษณ์เอเปค ผลิตขึ้นจากซีเมนต์ ที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดคาร์บอนต่ำ หรือ โลว คาร์บอน ซีเมนต์ รวมถึงกระบวนการผลิตที่มุ่งปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ส่วนธุรกิจพลังงาน มุ่งเน้นไปที่การผลิตชีวมวลจากน้ำมันปาล์ม การนำวัตถุดิบมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่เช่นไฟเบอร์แทนเหล็กเส้น ซึ่งเป็นไปตามโมเดล BCGส่วนธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ มีการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงกับชุมชน การพัฒนาให้โรงแรม และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เน้นการก่อสร้างที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการขายสินค้าจากชุมชนเพิ่มมูลค่าการผลิต รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มุ่งเน้นสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ก็มุ่งเน้นทั้งการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในลักษณเมืองอัจฉริยะ หรือสมาร์ตซิตี รวมทั้งการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมก็ใช้วิธีการธรรมชาติ หรือแม่กระทั่งธุรกิจโซเซียลมีเดีย ก็ส่งเสริมให้คนทั่วไปสร้างรายได้ และตั้งเป้าให้ธุรกิจเป็น free carbon ด้วยการประชุมเอเปค 2022 ที่มีคนมารวมกันจำนวนมาก เช่น สื่อมวลชนที่มีมากกว่า 2,000 อาจทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก จึงเปิดเป็นศูนย์ข่าวสีเขียว เพื่อตรวจวัดการปล่อยก๊าชก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละวัน โดยทางบริษัทบางจาก เข้ามาช่วยทำให้การปล่อยก๊าซและการดูดซับการเท่ากัน โดยการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชย โดยยืนยันว่าไม่ใช่การฟอกเขียวสำหรับผลการประเมินปริมาณการลดก๊าซในศูนย์สื่อมวลชน ในช่วงวันที่ 14-18 พฤศจิกายน ได้กว่า 25,000 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซค์เทียบเท่า ของต้นไม้ 2,869 ต้นใน 1 ปี

คุณอาจสนใจ