อาชญากรรม

ล่าเจ้าหนี้โหด เมืองอุบลฯ คิดดอกเบี้ย 300% ต่อปี บุกทวงหนี้พร้อมชายชุดดำ คุกคามชีวิตลูกหนี้

โดย kanyapak_w

2 พ.ย. 2565

1.1K views

เจ้าหนี้โหด เมืองอุบลฯ คิดดอกเบี้ย 300% ต่อปี บุกทวงหนี้พร้อมชายชุดดำ ติดตามคุกคามชีวิตลูกหนี้


ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายและการคุ้มครองความปลอดภัยของลูกหนี้ จากกรณีเจ้าหนี้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้เกินอัตราและพยายามข่มขู่ คุกคาม ชีวิตและทรัพย์สินของลูกหนี้ เพื่อทวงหนี้ ทั้งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยสรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าว พบว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งได้ปล่อยเงินกู้ให้กับลูกหนี้ จำนวน 237,966,73 บาท โดยตกลงอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี และค่าดำเนินการร้อยละ 10 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 25 ต่อเดือน ทำให้ยอดหนี้เพิ่มเป็นจำนวน 652,500 บาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 300 ต่อปี เจ้าหนี้ได้ข่มขู่ลูกหนี้ว่าหากไม่ยอมชำระหนี้ตามที่ตกลงจะย้ายสิ่งของออกจากที่พักอาศัย


อีกทั้ง เจ้าหนี้ยังยึดเอกสารสำคัญของลูกหนี้ฉบับจริงไปทั้งหมด เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน โฉนดที่ดิน นอกจากนี้ เจ้าหนี้พร้อมด้วยกลุ่มชายชุดดำยังพยายามทวงหนี้ด้วยการเข้าไปในหมู่บ้านของลูกหนี้ ตามทวงหนี้กับผู้ใหญ่บ้าน ตามทวงหนี้ในสถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานที่ดิน เป็นต้น แม้ลูกหนี้จะพยายามหลบหนี กลุ่มชายชุดดำดังกล่าวก็พยายามติดตามลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ ทำให้ลูกหนี้เกิดความกลัว และรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และในห้วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีกลุ่มชายขับรถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกกันน๊อคเข้าไปทำร้ายร่างกายลูกหนี้ในบ้านของลูกหนี้ ยิ่งทำให้ลูกหนี้หวาดกลัวอันตราย


โดยมีแนวทางการช่วยเหลือร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เขื่องใน ให้ดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ ในข้อกล่าวหาดังต่อไปนี้


1) เป็นเจ้าหนี้หรือผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะการข่มขู่ ตามมาตรา 11(1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558


2) ข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน ม. 309 แห่งประมวลกฎหมายอาญา


3) ให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2560


4) เป็นผู้ทวงถามหนี้ติดต่อกับบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกหนี้เพื่อการทวงถามหนี้ แจ้งถึงความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่บุคคลอื่น ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2557


ขอความอนุเคราะห์สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ได้เข้าสู่การไกล่เกลี่ยและประนอมหนี้ โดยคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำจังหวัดอุบลราชธานี


ทำคำร้องเสนอต่อยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้ลูกหนี้ได้เข้าสู่มาตรการทั่วไปในการคุ้มครองพยานในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546 ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สามารถดำเนินการคุ้มครองพยานได้ทันทีหลังจากที่รับคำร้องประกอบกับพฤติการณ์แห่งการกระทำ

ประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขื่องใน เพื่อให้ตรวจสอบและชะลอการดำเนินการนิติกรรมใด ๆ ภายใต้ชื่อของลูกหนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการที่เจ้าหนี้ลักลอบทำนิติกรรมใด ๆ โดยทุจริต

คุณอาจสนใจ

Related News