อาชญากรรม

เกาะติดนับคะแนนเลือก สว.ระดับประเทศ คาดรู้ผลหลังเที่ยงคืนนี้

โดย panwilai_c

26 มิ.ย. 2567

254 views

การเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ ยังไม่แล้วเสร็จ ล่าสุดยังเป็นการนับคะแนนในรอบที่สอง หลังเริ่มลงคะแนนในช่วง 20 นาฬิกาการลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศรอบ 2 เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 19.48 นาที ซึ่งล่าช้าจากที่ กกต.กำหนดเนื่องจากการเลือกรอบแรกล่าช้า ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง แล้วเสร็จในเวลา 15 .00 น. ก่อนจะให้ตัวแทนผู้สมัครที่ผ่านรอบแรกจาก 20 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน ส่งตัวแทนมาจับฉลากแบ่งสาย ซึ่งเป็นการเลือกไขว้ จำนวน 4 สาย สายละ 5 กลุ่ม จากนั้นให้ผู้สมัครพักเพื่อรอเอกสารการแนะนำตัวในแต่ละสาย นำมาแจกผู้สมัครในเวลา 18.30 น.ให้เวลา 1 ชั่วโมง ในการทำความรู้จักผู้สมัคร และเริ่มลงคะแนน ซึ่งผู้สมัคร 1 คน ในแต่ละสาย จะลงคะแนนได้ 5 หมายเลข โดยเลือกกลุ่มอื่นได้ยกเว้นกลุ่มตัวเอง ขั้นตอนนี้จึงใช้เวลานาน เพราะแต่ละสายมี 200 คนโดยล่าสุดมีการลงคะแนนแล้วเสร็จกันไปในช่วง 21.30 น.และเริ่มที่จะนับคะแนน การนับคำแนนก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง เพราะ จะขานคะแนน บัตรละ 5 หมายเลข จนครบแต่ละสาย จำนวน 200 บัตร หลังจากนั้น ก็จะเรียงคะแนน ในแต่ละกลุ่ม ผู้สมัครที่ได้คะแนน 1-10 อันดับแรก จะได้เป็น สว.ตัวจริง ส่วนอันดับ 11-15 จะเป็นตัวสำรอง คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จไม่ต่ำกว่าเที่ยงคืน ก็จะได้ สว.ชุดใหม่สำหรับผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 20 กลุ่ม ในรอบแรก กลุ่มละ 40 คน พบว่ามีบุคคลสำคัญและคนที่อาจไม่เป็นที่รู้จักแต่ได้คะแนนสูงเป็นอันดับ 1 และมีคะแนนเป็นกลุ่มก้อน บางกลุ่มมีคะแนนห่างกันระหว่างอันดับ 1 และ 40 อย่างเช่น กลุ่มที่ 1กลุ่ม 1 กลุ่มบริหาราชการแผ่นดิน และความมั่นคง

พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ 40 คะแนน

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี 36 คะแนน -ลำดับที่ 3

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 28 คะแนน ลำดับที่ 12

พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล 17 คะแนน ลำดับที่ 31กลุ่ม 2 กลุ่มกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

พ.ต.ท.บุญจันทร์ นวลสาย 31 คะแนนกลุ่ม 3 กลุ่มการศึกษา

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล 35 คะแนน

นายอัษฎางค์ แสวงการ 30 คัแนนกลุ่ม 4 กลุ่มสาธารณะสุข

นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 34 คะแนน

นายเปรมศักดิ์ เพียรยุระ ลำดับที่ 38 ได้ 14 คะแนน

นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย ลำดับที่ 39 ได้ 14 คะแนนกลุ่ม 5 กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก

นายสมชาย นุ่มพูล 34 คะแนนกลุ่ม 6 กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง

นายยะโกก๊ป หีมละ 38 คะแนน

นายประสาท ชอบไร่ 33 คะแนน ลำดับที่ 2กลุ่ม 7 กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ ผู้ใช้แรงงาน

นายชวภณ วัธนเวคิน 39 คะแนนกลุ่ม 8 กลุ่มอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม 50 คะแนน

นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ลำดับ 4 32 คะแนน

นางสาวเพียรพร ดีเทศน์ ลำดับที่ 32 15 คะแนน

นายปฏิมา จีระแพทย์ ลำดับที่ 37 14 คะแนนกลุ่ม 9 กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม

นายชัยธัช เพราะสุนทร 35 คะแนนกลุ่ม 10 กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นๆนอกเหลือจากกลุ่ม 9

นายโสภณ มะโนนา 38 คะแนนกลุ่ม 11 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว มัคคุเทศน์

นายพิศูจน์ รัตนวงศ์ 36 คะแนน

นายพันธ์เลิศ ใบหยก ลำดับที่ 11 26 คะแนนกลุ่มที่ 12 กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม

นายสุชัย พงษ์พากเพียร 26 คะแนนกลุ่มที่ 13 กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม

นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ 45 คะแนนกลุ่มที่ 14 กลุ่มสตรี

นางกุลรัตน์ เนียมประเสริฐ 32 คะแนนกลุ่มที่ 15 กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการ ชาติพันธุ์ อัตลักษณ์อื่น

นายกฤษณุ เหลองพิบูลกิจ 32 คะแนนกลุ่มที่ 16 กลุ่มศิลปะวัฒนธรรมดนตรี การแสดงและบันเทิงนักกีฬา

นายวิเชียร ชัยสถาพร 35 คะแนนกลุ่มที่ 17 กลุ่มประชาสังคม องค์กรสาธารณะประโยชน์

นายสากล ภูลศิริกุล 49 คะแนน

นายษิทรา เบี้ยบังเกิด 20 คะแนน ลำดับที่ 24

นายบรรจง นะแส 17 คะแนน ลำดับที่ 28

นายประภาส ปิ่นตบแต่ง 16 คะแนน ลำดับที่ 30

นางอังคณา นีละไพจิตร 16 คะแนน ลำปับที่ 33กลุ่มที่ 18 สื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล 42 คะแนน

นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย 15 คะแนน ลำดับที่ 31

นายประทีป คงสิบ 14 คะแนน ลำดับที่ 37กลุ่มที่ 19 กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ

นายโชคชัย กิตติธเนศวร 40 คะแนนกลุ่มที่ 20 กลุ่มอื่นๆ

พ.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี 49 คะแนนโดยขณะนี้กำลังมีการนับคะแนน แต่ละสาย คาดว่าจะแล้วเสร็จ รู้ผล สว.200 คน หลังเที่ยงคืน

แท็กที่เกี่ยวข้อง  เลือกสว. ,นับคะแนน ,สว. ,ผลคะแนน

คุณอาจสนใจ