ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

รายชื่อผู้โชคดีรับ Gift Voucher Pizza มูลค่า 1,200 บาท จากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ 26 พ.ย.65

โดย thichaphat_d

30 พ.ย. 2565

30 views

ผู้โชคดีจากรายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ประจำวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ได้รับ Gift Voucher Pizza มูลค่า 1,200 บาท จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

1. คุณเพ็ญศิริ โชติวัฒน์ กทม.

2. คุณวีรภัทร ตั้งจริยาพิสุทธิ์ ขอนแก่น

3. คุณจตุพล ม่วงแก้ว กทม.

4. คุณรภัทภร เพชรสุข กทม.

5. คุณนพพร พิมพ์น้อย กทม.

6. คุณจุฬาลักษณ์ คำเอี่ยม จ.ชลบุรี

7. คุณปรีดา ปรึกษาดี จ.ชลบุรี

8. คุณหิรัญญา ตันติชุติวัตโภคิน จ.สงขลา

9. คุณรัตนา ศักดาบุรานุกิจ กทม.

10. คุณธีรนุช เชยกลิ่นเทศ กทม.

คุณอาจสนใจ