ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

รายชื่อผู้โชคดีรับเสื้อแจ็คเกตสีฟ้า และเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 สีขาว จากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ธ.ค.2565

โดย thichaphat_d

24 ก.พ. 2566

60 views

ผู้โชคดีรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ได้รับเสื้อแจ็คเกตสีฟ้า และเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 สีขาว อย่างละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

เสื้อแจ็คเกตสีฟ้า

1.สุทัศน์ ฤทธิเลิศชัย กทม.

2.สมหญิง เหล่าวัฒนพงษ์ กทม.

3.ชมพู แสงประทุม จ.สมุทรสงคราม

4.วาสนา ลิขิตพรหมสุข จ.จันทบุรี

5.วัฒนา สุขกุล จ.จันทบุรีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3


1.สนั่น รัดแก้ว กทม

2.สัมพันธ์ พรคณาปราชญ์  ลพบุรี

3.อุทัย แสงศรี กทม

4.ธนวัฒน์ เรืองเอี่ยม กทม

5.บุญส่ง พงไพร อุตรดิตถ์วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565

เสื้อแจ็คเกตสีฟ้า

1.คำดี ลิขิตพรหมสุข จ.จันทบุรี

2.ภูชนะ หมอยา จ.ขอนแก่น

3.เอกสิทธิ์ เทียนหอม จ.ขอนแก่น

4.บุญ ทองประดับ จ.นนทบุรี

5.วินัย จ.ชลบุรี


เสื้อยืดกรรมกรข่าว3

1.ภัทรฉวี พงษ์สำราญ กทม.

2.พิมรัตน์ มณีฉาย กทม.

3.อารียา ยุรวงศ์กิ่ง จ.สมุทรปราการ

4.ยันยง สุขกุล จ.จันทบุรี

5.นิจวรรณ ทองศรี จ.เพชรบุรีวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565

เสื้อแจ็คเกตสีฟ้า

1.จุลพันธ์ สุวรรณ จ.ร้อยเอ็ด

2.อิสริยา กุลแพทย์ กทม.

3.ปรีชา ศรีเกษม จ.กาญจนบุรี

4.รัฐยา ทิพย์กุนะ จ.พะเยา

5.มนันชัย ยาวิโร จ.เชียงรายเสื้อยืดกรรมกรข่าว3

1.โรจศักดิ์ ประสานศรี กทม.

2.สุภาวดี แสงมาน กทม.

3.ปัญญา เหมือนเงิน กทม.

4.นวลสวาท ภัทรานนท์ จ.ปัตตานี

5.นงนุช วงศ์เพ็ง กทมวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565


เสื้อแจ็คเกตสีฟ้า

1.อำไพ เหลืองภิรมณ์ จ.นครราชสีมา

2.วิภา วัชราศิลป์ จ.กาญจนบุรี

3.ณภัทร สมวงศ์ จ.นครศรีธรรมราช

4.ฤทธิชัย พึ่งสุข จ.ปทุมธานี

5.ธีรศักดิ์ ช่างปฏิพัทธ์ จ.นครราชสีมาเสื้อยืดกรรมกรข่าว3

1.พรชัย พึ่งเถือน กทม.

2.ศิริพร อิทธิมัยกุล กทม.

3.มาริน เหมือนมี จ.ชลบุรี

4.รุจนี กทม.

5.มนตรีศักดิ์ ศรีจันทรวิจิตร จ.ฉะเชิงเทรา

คุณอาจสนใจ

Related News