ข่าวประชาสัมพันธ์ช่อง 3

รายชื่อผู้โชคดีรับ เสื้อแจ็คเกต และเสื้อยืดกรรมกรข่าว 3 จากเรื่องเล่าเช้านี้

โดย thichaphat_d

27 ต.ค. 2565

42 views

ผู้โชคดีจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้รับเสื้อแจ็คเกต (สีฟ้า) และเสื้อยืดกรรมกรข่าว3 (สีขาว) อย่างละ 5 รางวัล รวม 10 รางวัล


วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 

-แจ็คเกต (สีฟ้า)

1.ประสิต คงสำราญ  จ.ปทุมธานี

2.กมลนันท์ เครือยิ้ม จ.นครปฐม

3.มณฑาทิพย์ อวชัย จ.เพชรบุรี

4.สุรีรัตน์ เนตรสกุลณี  จ.นครปฐม

5.รัตนกร บุญยวิบูล จ.จันทบุรี


- เสื้อยืดกรรมกรข่าว3 (สีขาว)

1.เฉลิมชัย สร้อยเจริญ  จ.นครปฐม

2.อาภร แก้วจักร จ.อุบลราชธานี

3.กันตพิชญ์ วงศ์บุญชู กทม.

4.ปรีดาพร ศิริธารกุล  จ.ชลบุรี

5.บุญยฤทธิ์ ทิพย์จร จ.เชียงใหม่วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2565

-แจ็คเกต (สีฟ้า)

1.เบญจมาศ สุขกิจเจ กทม.

2.นันท์ภัส อรชร กทม.

3.ชวลิต เอียตระกูลไพบูลย์ นครราชศรีมา

4.นริณ ประสานสุข จ.อุบลราชธานี

5.ฤดีภรณ์ คงรัตน์  จ.ภูเก็ต- เสื้อยืดกรรมกรข่าว3 (สีขาว)

1.สมศักดิ์ ศรีทองดี จ.อุดรธานี

2.ธีรนุช สิทธิวงศ์ จ.ชลบุรี

3.จันทร์ฉาย ขุนรัตเวก จ.สงขลา

4.อนันต์ ยาโน จ.พิจิตร

5.มาโนช ประกอบสุข จ.สมุทรปราการ


วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2565

-แจ็คเกต (สีฟ้า)

1.เต็มดวง ปัญญาสิทธิ์ จ.ชลบุรี

2.สุรีย์ อารีย์ภงษา   จ.นนทบุรี

3.เกียรติศักดิ์ แก้วสนิท จ.สงขลา

4.พรทิพย์ อินทรโสธรฉันท์ จ.อุดรธานี

5.ดุษฎี ยุวรรณศิริ กทม.


- เสื้อยืดกรรมกรข่าว3 (สีขาว)

1.อินทร แสงธิดา จ.ลำพูน

2.สาวิตรี พริ้งเกษมชัย จ.ปทุมธานี

3.พัชรา ทิพย์เทียนศักดิ์ จ.นนทบุรี

4.คำนาง ม่วงมนตรี กทม.

5.บุญสิน ฝูงวรรณลักษณ์ จ.นนทบุรี


วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2565


- แจ็คเกต (สีฟ้า)

1.ณัฐวุฒิ พงศ์สิงโต กทม.

2.สมสยาม ผลวัฒนะ จ.ลำปาง

3.ไพฑูรย์ วัชรปัญญาชน  กทม.

4.อภินันท์ อินทร์ธรรม จ.ศีสะเกษ

5.พงศกร จันลาเศษ จ.พระนครศรีอยุธยา


- เสื้อยืดกรรมกรข่าว3 (สีขาว)

1.สุรีรัตย์ บุญหาญ จ.อำนาจเจริญ

2.บวรศักย์ วชิรทวีเกียรติ จ.อุบลราชธานี

3.เชิดพันธุ์ มนัสรังสี จ.สมุปรปราการ

4.สุพจน์ เอี่ยมแฝงกรุงรี จ.ปทุมธานี

5.อังคณารักษ์ จันทร์เตียมจ.เชียงใหม่วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

- แจ็คเกต (สีฟ้า)


1.วริสรา สุทธิโสม จ.สมุทรปราการ

2.สมพิด วัฒนาโสภณ กทม.

3.เพิ่มยศ ศรีสด จ.นครสวรรค์

4.อรสา สุวรรณภูมิ จ.ชลบุรี

5.ชฎาพร พรหมอินทร์ จ.สงขลา


- เสื้อยืดกรรมกรข่าว3 (สีขาว)

1.จิดาภา อัธยาตมวิทยา  จ.ฉะเชิงเทรา

2.เกษม เทศสโล จ.ลพบุรี

3.นิตยา พูลฝัน  กทม.

4.จักรพงศ์ ไพบูลย์  จ.นครราชสีมา

5.เพ็ญศรี งามสิริพงศ์พันธุ์ จ.นครราชสีมาคุณอาจสนใจ

Related News